velikost textu

Politické procesy a jejich dopad na život a dílo Josefy Slánské ve světle archivních pramenů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Politické procesy a jejich dopad na život a dílo Josefy Slánské ve světle archivních pramenů
Název v angličtině:
Political processes and their impact on the life and work of Josefa Slanska in archival sources
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Bekrová
Vedoucí:
Mgr. Jiří Hlaváček
Oponent:
PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.
Id práce:
131549
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
politické procesy - Josefa Slánská - Rudolf Slánský - soudobé dějiny - archiv
Klíčová slova v angličtině:
political processes - Josefa Slanska - Rudolf Slansky - contemporary history - archive
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Bekrová 2.06 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiří Hlaváček 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D. 184 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB