text size

Virtualita a konstrukce nové vizuality

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Virtualita a konstrukce nové vizuality
Titile (in english):
Virtuality and Construction of New Visuality
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Hana Hunčovská
Supervisor:
Mgr. Michaela Fišerová, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Vladimír Černý, DiS.
Thesis Id:
131530
Faculty:
Faculty of Humanities (FHS)
Department:
Department of Electronic Culture and Semiotics (24-KEKS)
Study programm:
Media and Communications Studies (N7202)
Study branch:
Electronic Culture and Semiotics (EKS)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
18/06/2015
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
lineární perspektiva, logika databáze, narativ, rizoma, simulace, simulakrum, vidění, virtualita, vizualita, vizualizace, vizuální režim
Keywords:
linear perspective, logic of database, narrative, rhizome, scopic regime, simulation, simulacrum, virtuality, vision, visuality, visualization
Abstract (in czech):
Abstrakt Předkládaná diplomová práce řeší problém specifických virtuálních zobrazovacích metod a jejich vlivu na konstrukci nové vizuality. Cílem práce je na příkladu digitálních obrazů z oblasti současné medicíny ukázat, jak počítačové simulace a vizualizace proměňují naše vnímání skutečnosti a způsoby našeho nahlížení na svět. V současnosti nejsou výjimkou skeptické teorie týkající se zapojení nových počítačových technologií do oblasti lidského vědění. V této práci se proto budeme věnovat otázce typu vědění, jež nám virtuální vizualizace skutečnosti poskytují, a budeme se snažit dokázat, že virtuální simulace nemusí být pro člověka hrozbou, ale naopak, že rozvíjením vizuální imaginace podporují nový typ poznání, jež přispívá k nové tvořivosti. V práci využijeme poznatků z oblasti teorie nových médií (P. Lévy), teorie vizuality (N. Bryson) a filozofie postmoderny (G. Deleuze). Klíčové pojmy Lineární perspektiva, logika databáze, narativ, rizoma, simulace, simulakrum, vidění, virtualita, vizualita, vizualizace, vizuální režim
Abstract:
Abstract This dissertation focuses on the problematic of the use of specific virtual representational methods and their influence on the construction of the new visuality. The aim of this dissertation is to show how computer simulations and visualizations used in medical imaging change the way of our apprehension of the world. Nowadays, within academic circles we witness both optimistic and sceptic theories concerning the effects of integration of computer technology and human apprehension. In this work we would like to answer the question about the type of knowledge we gain through virtual visualizations and we would like to prove that virtual simulations don´t necessarily have to be a threat but, on the contrary, by developing visual imagination they can support new, creative apprehension of reality. Key words Linear perspective, logic of database, narrative, rhizome, scopic regime, simulation, simulacrum, virtuality, vision, visuality, visualization
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Hana Hunčovská 955 kB
Download Abstract in czech Mgr. Hana Hunčovská 173 kB
Download Abstract in english Mgr. Hana Hunčovská 92 kB
Download Supervisor's review Mgr. Michaela Fišerová, Ph.D. 136 kB
Download Opponent's review Mgr. Vladimír Černý, DiS. 34 kB
Download Defence's report prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. 152 kB