velikost textu

Autorství v hudbě a autorské právo : případové studie z českého hudebního prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Autorství v hudbě a autorské právo : případové studie z českého hudebního prostředí
Název v angličtině:
Authorship in music and copyright : case studies from the Czech musical scenes
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jaromír Mára
Vedoucí:
doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Marie Kratochvílová
Id práce:
131441
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
autorství, hudba, autorské právo, tvorba, dílo
Klíčová slova v angličtině:
authorship; music; copyright; creativity; work
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jaromír Mára 570 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. 35 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marie Kratochvílová 263 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB