velikost textu

Mladá - mezi zánikem obce a vznikem vojenského cvičiště (1904-1906)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mladá - mezi zánikem obce a vznikem vojenského cvičiště (1904-1906)
Název v angličtině:
Mladá - between the Destruction of Village and the Emergence of the Military Training Ground (1904-1906)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Andrea Šálová
Vedoucí:
PhDr. Roman Ferstl
Oponenti:
PaedDr. František Parkan
PhDr. Mgr. Josef Lesák
Id práce:
131305
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (M7504)
Obor studia:
učitelství VVP pro ZŠ a SŠ český jazyk - dějepis (CJ-D)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dělostřelectvo – farní obec – místní samospráva – pěší pluk – pole – poslanec – sedlák – statek – vesnice – vojenské cvičiště – vystěhování – vyvlastnění – zaniklá obec
Klíčová slova v angličtině:
artillery – parish – local administration – infantry regiment – field – deputy – farmer – farm, farmstead – village – military training ground – eviction – expropriation – defunct village
Abstrakt:
1. 3. ANOTACE Diplomová práce Mladá – mezi zánikem obce a vznikem vojenského cvičiště (1904–1906) pojednává o pohnutých osudech farní obce na Benátecku, která se v roce 1904 ocitla v úplném středu plánované dělostřelecké střelnice a vojenského cvičiště rakousko-uherské armády. Jako jediná z postižených obcí byla Mladá odsouzena k zániku, obyvatelstvo donuceno k vystěhování a nemovitosti v průběhu prvních měsíců určeny k ubytování vojska a následně použity jako dělostřelecké terče. Oběť jedné obce ale fakticky znamenala hospodářský rozkvět pro nejbližší okolí. Zdokonalila se dopravní infrastruktura, místní obchod dostal nový podnět, zemědělská produkce našla ve vojsku nové odbytiště atp. A konečně vedla ke vzniku nového mikroregionálního centra, kdy se z malé vesnice postupně stalo město Milovice, které na zaniklou obec dodnes upomíná názvem jedné ze svých částí – Mladá.
Abstract v angličtině:
1. 4. ABSTRACT Diploma Thesis Mladá - Between the Destrution of Village and the Emergence of Military Training Ground (1904-1906) discusses the turbulent lives of the parish community on Benátky-Region, which, in 1904, was in the very center of planned artillery firing ranges and military training ground of the Austro-Hungarian army. As the only one of the affected villages, Mladá was doomed, people were forced to move, and the local buildings were used to house troops, and, subsequently, they were used as artillery targets. Sacrificing Mladá village in fact brought economic prosperity to the surrounding municipalities. The Transport infrastructure had improved, local trade got new impulses, agriculture production found a new outlet in the army etc. Finally, the dissolution of Mladá village led to the emergence of a new micro-regional center, when a small village of Milovice became a town that still commemorates this historical event village through the name of one of its urban parts – Mladá.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Andrea Šálová 3.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Andrea Šálová 143 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Andrea Šálová 144 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Roman Ferstl 40 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. František Parkan 37 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Josef Lesák 188 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 14 kB