text size

Studium indukce intestinálních konjugačních enzymů doplňky stravy

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Studium indukce intestinálních konjugačních enzymů doplňky stravy
Titile (in english):
Study on the induction of intestinal conjugation enzymes by food supplements
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Johana Hrdinová
Supervisor:
prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Opponent:
Mgr. František Bárta
Thesis Id:
131228
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Biochemistry (31-250)
Study programm:
Clinical and Toxicological Analysis (B1413)
Study branch:
Clinical and Toxicological Analysis (BKATA)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
10/06/2013
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
transferasy, western blot, protilátky, kancerogeny
Keywords:
transferases, Western blot, antibody, carcinogens
Abstract (in czech):
Cytochromy P450 (CYP) jsou enzymy hrající důležitou roli při metabolismu exogenních látek (například léčiv, kancerogenů, polutantů) a účastnící se metabolismu hydrofobních endogenních substrátů (například sterolů, mastných kyselin, prostaglandinů). Cytochromy podrodiny CYP1A se účastní aktivace prekancerogenů. Jelikož konzumace potravních doplňků obsahujících chemopreventivní látky (například flavonoidy), které mohou bránit procesu kancerogeneze, v posledních letech výrazně stoupá, přestože tyto látky mohou mít na organismus také negativní účinek. Jsou totiž schopné cytochromy P450 indukovat, a tím navýšit riziko aktivace prekancerogenů. V této práci byl sledován indukční efekt některých flavonoidních látek: β-naftoflavonu, myricetinu, dihydromyricetinu a léčiva obsahujícího výtažek z červených listů vinné révy - Antistaxu®.
Abstract:
Cytochrome P450s (CYP) are enzymes, that play an important role in the metabolism of foreign compounds (e.g. drugs, carcinogens, pollutants) and they also participate in the metabolism of hydrophobic endogenic substrates (e.g. sterols, fatty acids, prostaglandins). Cytochromes of subfamily CYP1A are involved in activation of precarcinogens. Whereas the consumption of dietary supplements containing chemopreventive substances (e.g. flavonoids) that can prevent the process of carcinogenesis is significantly increasing in recent years, although these substances may also have a negative effect on the organism. That because these substances can induce the cytochrome P450s and thus increase the risk of activation precarcinogens. In this study had been investigated the inductive effect of some flavonoids compounds – β-naphthoflavone, myricetin, dihydromyricetin and a drug containing an extract of red vine leafs - Antistax®.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Johana Hrdinová 874 kB
Download Abstract in czech Bc. Johana Hrdinová 68 kB
Download Abstract in english Bc. Johana Hrdinová 66 kB
Download Supervisor's review prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. 39 kB
Download Opponent's review Mgr. František Bárta 65 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 81 kB
Download Errata Bc. Johana Hrdinová 57 kB