velikost textu

Léčba keratokonu metodou akcelerovaného crosslinkingu rohovky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Léčba keratokonu metodou akcelerovaného crosslinkingu rohovky
Název v angličtině:
Treatment of Keratoconus Using Accelerated Corneal Cross-Linking
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Věra Veliká, Ph.D.
Školitel:
MUDr. Frederik Raiskup, Ph.D.
Oponenti:
doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc.
doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc.
Id práce:
131142
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Oční klinika (15-470)
Program studia:
Oční lékařství (P5147)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Léčba keratokonu metodou akcelerovaného crosslinkingu rohovky Cíl: Cílem studie bylo vyhodnocení léčby progresivního keratokonu metodou akcelerovaného crosslinkingu rohovky (ACXL). Metoda: Studie zahrnovala 35 očí 32 pacientů, kteří podstoupili ACXL na Oční klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Hodnotili jsme nekorigovanou zrakovou ostrost (ZO), nejlépe korigovanou zrakovou ostrost (NZO), hodnotu keratometrie v nejplošším a nejstrmějším meridiánu (K1, K2), hodnotu maximálního zakřivení přední plochy rohovky (Kmax), rohovkový astigmatismus a tloušťku rohovky v nejtenčím místě (pachymetrie). Předoperační hodnoty jsme porovnali s hodnotami získanými 6 měsíců, 1 rok a 2 roky po operaci. Výsledky: Na konci sledovacího období jsme nezaznamenali statisticky významné změny v parametrech ZO, NZO, K1 a Kmax v porovnání s předoperačními hodnotami. V hodnotách K2 a rohovkového astigmatismu jsme zjistili ve stejném srovnání statisticky významný pokles hodnot. Průměrná hodnota pachymetrie v nejtenčím místě rohovky byla předoperačně 469 ± 33 μm. V období 6 měsíců a 1 roku jsme prokázali statisticky významné snížení hodnoty pachymetrie ve srovnání s předoperační hodnotou. Na konci sledovacího období jsme již neshledali statisticky významný rozdíl naměřené hodnoty v porovnání s předoperačním nálezem. Závěr: Naše výsledky prokázaly efektivitu a bezpečnost metody ACXL v léčbě progresivního keratokonu. Ve dvouletém sledování nedošlo ke změnám zrakové ostrosti, ve sledovaných keratometrických parametrech jsme nezaznamenali progresi hodnot. Klíčová slova: keratokonus, akcelerovaný crosslinking rohovky
Abstract v angličtině:
Summary: Treatment of keratoconus using Accelerated Corneal Cross-Linking Aim: This study evaluates the efficacy of treatment of progressive keratoconus using Accelerated Corneal Cross-linking (ACXL) method. Methods: The study included 35 eyes of 32 patients, who underwent ACXL at the Deparment of Ophthalmology of University Hospital in Hradec Králové. Uncorrected distance visual acuity (UCVA), best corrected distance visual acuity (BCVA), flat and steep keratometry (K1, K2), maximum keratometry (Kmax), corneal astigmatism and corneal pachymetry in the thinnest location were measured preoperatively and in 6 months, 1 year and 2 years after the surgery. Results: There was not found the statistically significant difference between preoperative and postoperative values of UCVA, BCVA, K1 and Kmax. Steep keratometry (K2) and corneal astigmatism was statistically significant decreased. The pachymetry in the thinnest location was preoperatively 469 ± 33 μm. The value was statistically significant decreased in 6 month and 1 year after the surgery by comparison with preoperative value. 2 yaers postoperatively there was not the statistically significant difference by comparison with preoperative value. Conclusion: Our results in patients with progressive keratoconus found ACXL is an effective and safe method to treat keratoconus. There was no evidence of progression in keratometry during 24month period. Key words: keratoconus, Accelerated Corneal Cross-linking
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Věra Veliká, Ph.D. 2.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Věra Veliká, Ph.D. 116 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Věra Veliká, Ph.D. 65 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Věra Veliká, Ph.D. 509 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc. 145 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc. 1.2 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 205 kB