velikost textu

Český klezmer Trombenik

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Český klezmer Trombenik
Název v angličtině:
The Czech klezmer Trombenik
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anežka Mejzrová
Vedoucí:
doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Zita Skořepová
Id práce:
131133
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
klezmer, hudba, židovský, český, Praha
Klíčová slova v angličtině:
klezmer, music, Jewish, Czech, Prague
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anežka Mejzrová 881 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Anežka Mejzrová 7.7 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zita Skořepová 321 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. 152 kB