velikost textu

Libanotis pyrenaica - unikátní polyploidní komplex v čeledi Apiaceae

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Libanotis pyrenaica - unikátní polyploidní komplex v čeledi Apiaceae
Název v angličtině:
Libanotis pyrenaica - a unique polyploid complex in the family Apiaceae
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Hana Přívozníková
Vedoucí:
Mgr. Jindřich Chrtek, CSc.
Oponent:
Mgr. Petr Vít
Id práce:
130776
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Ekologická a evoluční biologie (EKOEVOBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Libanotis pyrenaica, Seseli, žebřice pyrenejská, diploid, tetraploid, rozdílnost mezi cytotypy, Apiaceae, průtoková cytometrie
Klíčová slova v angličtině:
Libanotis pyrenaica, Seseli, Moon Carrot, diploid, tetraploid, cytotype differentiation, Apiaceae, flow cytometry
Abstrakt:
Abstrakt Libanotis pyrenaica je občas opomíjenou rostlinou naší květeny z čeledi Apiaceae. Vyskytuje se na xerotermních a bazických stanovištích, zejména vápencích. Najít ji můžeme na keřnatých, kamenitých nebo travnatých stráních, drolinách, v lomech, na pastvinách, ve světlých lesích, podél silnic, na železničních náspech, březích řek nebo na zříceninách hradů. U nás je Libanotis pyrenaica původní, ale v některých územích se sekundárně šíří (podél toků řek, železničních tratí...) Druhotný výskyt je u nás uváděn zejména z východních Čech. Z českých zemí známe dvě ploidní úrovně, 2n = 2x = 22 a 2n = x = 44. Diploidní rostliny se vyskytují na jihu Čech (Sušicko-horažďovické vápence a Českokrumlovské Předšumaví), zatímco tetraploidní cytotyp byl zatím zjištěn ve východních Čechách a na jižní Moravě. V ostatních evropských státech je naproti tomu rozšířenější diploidní cytotyp. Frekvence a přesnější geografické rozšíření obou ploidních úrovní jsou zatím neznámé. Klíčová slova: Libanotis pyrenaica, Seseli, žebřice pyrenejská, diploid, tetraploid, rozdílnost mezi cytotypy, Apiaceae, průtoková cytometrie 5
Abstract v angličtině:
Abstract Libanotis pyrenaica is sometimes neglected representative of Czech flora, a member of Apiaceae family. It grows in xerothermic habitats, on basic soils, particularly on limestones. It can be found on shrubby, stony or grassy slopes, screes, in quarries, pastures, light forests, along the roads and railroads, river banks and in castle ruins. Libanotis pyrenaica is native to the Czech Republic, but is spreading secondarily to many habitats (along the river banks, railroads). Its secondary occurrence has been documented in e.g. Eastern Bohemia. There are two ploidy levels known in the Czech Republic: 2n = 2x = 22 and 2n = 4x = 44. Diploid plants were found in Southern Bohemia (limestones of Sušicko-Horaždovice region, Českokrumlovské Předšumaví region), while the tetraploid plants were detected in Eastern Bohemia and Southern Moravia. In contrast, diploids seem to prevail throughout Europe. However, exact frequency, geographical occurrence and differentiation of both ploidies are unknown up to date. Key words: Libanotis pyrenaica, Seseli, Moon Carrot, diploid, tetraploid, cytotype differentiation, Apiaceae, flow cytometry 6
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Přívozníková 4.34 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Hana Přívozníková 34 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hana Přívozníková 24 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hana Přívozníková 14 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jindřich Chrtek, CSc. 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Vít 154 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. 81 kB