velikost textu

Španělská modalita z pohledu vztahů mezi modálními významy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Španělská modalita z pohledu vztahů mezi modálními významy
Název v angličtině:
Spanish Modality from the Point of View of Relationships among Modal Meanings
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc.
Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D.
Id práce:
130643
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Románské jazyky (XROJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 3. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Modalita, Španělština, Modus, Subjunktiv
Klíčová slova v angličtině:
Modality, Spanish, Mood, Subjunctive
Abstrakt:
Dana Kratochvílová Španělská modalita z pohledu vztahů mezi modálními významy (disertační práce) Abstrakt: Tato práce se zabývá tzv. šedými zónami, které se nacházejí uvnitř španělského modálního systému. V těchto oblastech se setkává více modálních významů. V jednotlivých kapitolách analyzujeme postupně vztahy mezi modálními významy potenciálním a reálným, potenciálním a hodnotícím, hodnotícím a volním, volním a tázacím, tázacím a potenciálním, potenciálním a volním. Zabýváme se různými typy interakcí mezi nimi, které je možné nalézt v rámci španělštiny, a pozorujeme, jaké důsledky tyto interakce mají a jak na ně jazyk reaguje. Klíčová slova: modalita, modus, subjunktiv, španělština
Abstract v angličtině:
Dana Kratochvílová Spanish Modality from the Point of View of Relationships among Modal Meanings (dissertation) Abstract: The present work deals with the so-called grey areas that can be found within the Spanish modal system. In these areas, two different types of modality (modal meanings) can occur. We study the relationship that can be found between potentiality and reality, potentiality and evaluation, evaluation and volition, volition and question, question and potentiality, potentiality and volition. We analyse the different types of interaction between modal meanings inside the Spanish modality and study the consequences of those interactions. Keywords: modality, mood, Spanish, subjunctive
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D. 1.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D. 364 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. 111 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc. 204 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D. 395 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 337 kB