velikost textu

Systém pro zjednodušení tvorby umělé inteligence ve hrách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Systém pro zjednodušení tvorby umělé inteligence ve hrách
Název v angličtině:
Software System Simplifying AI Development in Computer Games
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martin Mašek
Vedoucí:
Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jaroslav Keznikl
Id práce:
130391
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Obecná informatika (IOI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Na tvorbě umělé inteligence (artificial intelligence, dále AI) do počítačových her se v dnešní době běžně podílí lidé, kteří jsou sice specialisty ve svém oboru, ale nejsou programátory. Proto bylo nutné vyvinout nástroj pro tvorbu AI snadno použitelný i bez znalosti programování. Pro tvorbu umělé inteligence se ukázal velice vhodný koncept Behavior trees. Na základě konceptu byl jako součást bakalářské práce vytvořen framework v jazyce C# pro platformu .NET nazvaný Revive, který umožňuje tvorbu umělé inteligence užitím grafického editoru, je snadno implementovatelný ve hrách a poskytuje možnost sledovat průběh rozhodování zapnutím ladícího režimu. Důraz byl kladen především na jednoduchost implementace do hry. Revive lze reálně použít pro tvorbu AI do her. Demonstrace jednoduché simulace, užitím Revive frameworku, je přiložena k této práci.
Abstract v angličtině:
Artificial intelligence (AI) in games is developed by programmers and AI designers. Designers are experts on AI but they are not programmers. Because of that there is a need to create a tool which non-programmers can use in an easy way. The Behavior trees have proven as a very good concept for creating an AI. The concept of Behavior trees enabled the development of Revive framework which is part of this work. The Framework is developed in C# for .NET platform. Revive framework contains a graphical editor which enables creating of the Behavior trees. It has also been designed with a strong focus on ease of implementation and therefore it can be easily implemented in the games. The framework also provides an option to oversee the decision process of Behavior tree. Revive can be used by small games and demonstration of Revive usage is part of this work.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Mašek 3.17 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Martin Mašek 62.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Mašek 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Mašek 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Pavel Ježek, Ph.D. 209 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jaroslav Keznikl 255 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Petr Tůma, Dr. 80 kB