velikost textu

Utváření Evangelického zpěvníku Českobratrské církve evangelické

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Utváření Evangelického zpěvníku Českobratrské církve evangelické
Název v angličtině:
Formation of Protestant Hymnbook of Evangelical Church of Czech Brethren
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Eliška Pospíšilová
Vedoucí:
Dr. Pieter Moree
Oponent:
prof. ThDr. Pavel Filipi
Id práce:
130379
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra církevních dějin (27-CD)
Program studia:
Teologie (M6141)
Obor studia:
Evangelická teologie (EVT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Evangelický zpěvník, zpěvníky, hymnologie, Českobratrská církev evangelická, Synodní rada, Poradní odbor hymnologický
Klíčová slova v angličtině:
Evangelical Hymnbook, hymnbooks, hymnology, Evangelical Church of Czech Brethren, Synodal Council, Department for Hymnology
Abstrakt:
Anotace Tato diplomová práce zpracovává vývoj přípravy Evangelického zpěvníku Českobratrské církve evangelické, která trvala více než půl století. Ve čtyřech kapitolách podává chronologický přehled o práci jednotlivých komisí, vývoji názorů na nový zpěvník a konečném vydání. První kapitola zpracovává nejstarší církevní zpěvníky od vzniku církve v roce 1918, druhá se věnuje počátku systematických příprav v letech 1941 – 1950, třetí potom sleduje práci Hymnologického odboru Synodní rady Českobratrské církve evangelické, který byl založen v roce 1951, až do roku 1979, kdy dochází k definitivnímu vydání nového zpěvníku. Čtvrtá kapitola zachycuje reakce na vydání nového zpěvníku, vydání Dodatku a nastiňuje současnou situaci. Celou práci pak dokresluje rozhovor s pamětníkem přípravy zpěvníku, panem Jiřím Otterem, někdejším tajemníkem SR, který se aktivně podílel na tiskových přípravách v Německu. Poskytl také dobové fotografie, které jsou k dispozici v Přílohách. Celá práce se opírá o archivní materiály nashromážděné v Archivu ČCE a v Národním archivu, excerpované autorkou v první polovině roku 2013.
Abstract v angličtině:
Summary Formation of Protestant Hymnbook of Evangelical Church of Czech Brethren This diploma thesis presents the history of preparation of the new Protestant Hymnbook of Evangelical Church of Czech Brethren (ECCB). Four chapters of this work include the work chronology in respectual departments, evolution of opinions and the final publication. The first chapter describes the oldest hymnbooks from 1918 (foundation of ECCB), second chapter studies the beginning of systematical work in departments in the years 1941 – 1950, the third chapter follows the work in the Department of Hymnology of the Synodal Council of ECCB in the years 1951 – 1979, when the new hymnbook was finally published. The fourth chapter concludes the thesis with the summary of reaction of the church after the publication of the new hymnbook, publication of the Appendix of the new hymnbook and describes the situation in present days. The whole thesis is finished with an interview with a contemporary witness, Mr. Jiří Otter, former secretary of the Synodal Council. His task was to superintend the press in Germany and he gave some photos to the author of this thesis (see Appendix). The whole thesis is based on archival materials found in the Archive of ECCB and National Archive in the first half of 2013.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eliška Pospíšilová 970 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Eliška Pospíšilová 10.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eliška Pospíšilová 190 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eliška Pospíšilová 147 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Dr. Pieter Moree 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. ThDr. Pavel Filipi 133 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 50 kB