velikost textu

Historie českého (československého) reenactingu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Historie českého (československého) reenactingu
Název v angličtině:
History of the Czech(oslovakian) reenacting
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Filip Procházka, DiS.
Vedoucí:
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Pavel Urbášek
Id práce:
130095
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 2. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Reenacting, reenacting, reenactor, napoleonské války, Prusko - rakouská válka, Americká občanská válka, Československá armáda, Československá samostatná obrněná brigáda, Royal Air Force, US ARMY, Rudá Armáda, nacistické Německo, Československá lidová armáda, Četnická pátrací stanice, Četnické humoresky
Klíčová slova v angličtině:
Reenacting, reenacting, reenactor, Napolenic wars, Austro-Prussian War, American Civil War, Czechoslovak Army, Czechoslovak Independent Armoured Brigade Group, Royal Air Force, US ARMY, Red Army, Third Reich, Czechoslovakian People´s Army, Gendarmerie, Četnické humoresky
Abstrakt:
Cílem mé diplomové práce bylo dle možností zmapovat nejpopulárnější úsek koníčku zvaného reenacting či reenacting, tedy připomínání vojenské historie, respektive vojáků a vojenských jednotek a to s ohledem na jeho možnou historii před rokem 1989 a následný rozvoj. Dle předpokladů je jeho historie po tzv. Sametové revoluci mnohem bohatší, nicméně tento koníček existoval i dříve. Tehdy byly převážně připomínány starší konflikty – napoleonské války a válka Prusko - rakouská v roce 1866. Budoucí reenactors se rekrutovali ze šermířů, trampů. Rok 1989 byl pro všechny zúčastněné skutečně předělem, který umožnil nárůst členské základny, získávat vybavení, bylo možné pořádat akce a účastnit se jich a hlavně, bylo možné připomínat si další etapy naší historie. V rámci této aktivity se valná většina reenactors snaží o to, aby připomínali své předobrazy co možno nejvěrněji. Nová je snaha pořádat nejen bojové ukázky, ale i aktivity připomínající interaktivní muzeum. Práce si neklade za cíl pokrýt historii reenactingu vyčerpávajícím způsobem, ale po zkušenostech získaných při sběru podkladů spíše tak, aby bylo zachyceno vše důležité, aby mohla být také využita jako startovací bod pro případné následovníky.
Abstract v angličtině:
The goal of this thesis is to do research , as wide as possible, in the most popular part of hobby named reenacting or reenacting (Napoleonic era, Austro-Prussian Wars, American Civil War, Second World War and some new topic – Czechoslovak Peoples Army, Royal Air Force and Czechoslovak Policemen before WW2). Thats mean commemoration and re-enactment of military history and military units in whole its history from time before 1989 to the future. I tried to find grounds of this hobby and describe development of it. As I expected, progress of this hobby or movement is larger, but this hobby existed before 1989 too. Reenactors reenacted and portrayed older conflicts as Napoleonic and Austro-Prussian war. Future reenactors were mainly fencers and tramps. Year 1989 was turning point for all reenactors. Theirs hobby is legal, it is possible to travel, to unite, to ground living history groups, own weapons, speak about all part of our history. It was possible to share and search information, regulation with and in foreign countries, foreigners and archives and museums. Main goal of reenactors is to portray theirs archetypes as good as possible. Public can see not only reconstruction of battles, but open air exhibition – „very interactive museums“. This thesis can´t be described as „Complete, all history of reenacting is written in it“, but all important parts are in it and it could be used as starting point for possible followers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Filip Procházka, DiS. 10.5 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Filip Procházka, DiS. 435.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Filip Procházka, DiS. 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Filip Procházka, DiS. 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavel Urbášek 53 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 130 kB