velikost textu

Právní aspekty spolupráce Mezinárodního trestního soudu a České republiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní aspekty spolupráce Mezinárodního trestního soudu a České republiky
Název v angličtině:
Legal Aspects of Cooperation between the International Criminal Court and the Czech Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Helena Opatová
Vedoucí:
doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
Id práce:
129622
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
24. 2. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mezinárodní trestní soud, mezinárodní justiční spolupráce, mezinárodní právo trestní
Klíčová slova v angličtině:
International Criminal Court, international judicial cooperation, international criminal law
Abstrakt:
Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá vzájemným vztahem mezi Římským statutem Mezinárodního trestního soudu a právním řádem České republiky, a to zejména závazkem České republiky poskytovat Mezinárodnímu trestnímu soudu součinnost. Česká republika se ratifikací Statutu Mezinárodního trestního soudu (tzv. Římského statutu) zavázala spolupracovat s Mezinárodním trestním soudem. Za tímto účelem byla v práci analýzou právních textů provedena komparace vzájemné vazby mezi Římským statutem a českého právního řádu, a to zejména práva ústavního a trestního. Cílem práce bylo zejména najít odpověď na otázky, zda je Římský statut v souladu s ústavním pořádkem České republiky, zda jsou jím upravené zločiny v dostatečné míře obsaženy také v českém trestním právu a zda české právo umožňuje v případě potřeby procesní postup požadovaný úpravou v Římském statutu. 1
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis presents an analysis of the mutual relationship between the Rome Statute of the International Criminal Court and the legislation of the Czech Republic with a special regard to the legal obligation of the Czech Republic to cooperate with the International Criminal Court. The Czech Republic committed itself by the ratification of the Statute of the International Criminal Court (Rome Statute) to provide international judicial cooperation to the International Criminal Court. For this reason the thesis attempts, via analysis of legal instruments, to compare the link between the Rome Statute and the relevant Czech legislation, especially the constitutional and criminal law. The purpose of this thesis was to find answers for the following questions: whether the Rome Statute is in accordance with the constitutional order of the Czech Republic, whether the crimes in the jurisdiction of the International Criminal Court are sufficiently covered by the Czech criminal law and whether the Czech law allows procedural steps required by the Rome Statute. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Helena Opatová 840 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Helena Opatová 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Helena Opatová 46 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D. 238 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. 134 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 157 kB