velikost textu

Vývoj experimentálních protinádorových DNA vakcín

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj experimentálních protinádorových DNA vakcín
Název v angličtině:
Development of experimental antitumor DNA vaccines
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Iva Kaštánková
Školitel:
RNDr. Michal Šmahel, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.
RNDr. Šárka Němečková, DrSc.
Id práce:
128378
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (P1519)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 11. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
AURKA, HMMR, DNA vakcíny, CML, onkogen E7 HPV16, genová pistole
Klíčová slova v angličtině:
AURKA, HMMR, DNA vaccines, CML, HPV16 E7 oncoprotein, gene gun
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Iva Kaštánková 3.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Iva Kaštánková 372 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Iva Kaštánková 369 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Iva Kaštánková 723 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Michal Šmahel, Ph.D. 271 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc. 215 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Šárka Němečková, DrSc. 232 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 418 kB