velikost textu

Regionální rozdíly v populačním vývoji USA s důrazem na odlišnosti v 21. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Regionální rozdíly v populačním vývoji USA s důrazem na odlišnosti v 21. století
Název v angličtině:
Regional differences in the population development of the USA, focusing on the 21st century
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martin Naxera
Vedoucí:
RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.
Id práce:
128009
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (B1303)
Obor studia:
Demografie se sociální geografií (DG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
populační vývoj, USA, regionální rozdíly, ekonomická recese
Klíčová slova v angličtině:
population development, USA, regional differences, economic recession
Abstrakt:
Regionální rozdíly v populačním vývoji USA s důrazem na odlišnosti v 21. století Abstrakt Tato práce se věnuje problematice populačního vývoje ve čtyřech sčítacích regionech USA vymezených U.S. Census Bureau mezi lety 2000–2017. S využitím běžných metod demografické analýzy veřejně dostupných populačních odhadů a evidence přirozené i migrační měny jsou nalezeny významné rozdíly v populačním vývoji jednotlivých regionů, především v oblasti migrace mezi regiony, kde jsou nejvýznamnější. Dále práce zkoumá a nalézá možný vliv ekonomické recese vrcholící mezi lety 2007–2009 především na charakteristiky plodnosti. Klíčová slova: populační vývoj, USA, regionální rozdíly, ekonomická recese
Abstract v angličtině:
Regional differences in the population development of the USA, focusing on the 21st century Abstract This paper examines the population development problematics of four Census Regions of the USA designated by the U.S. Census Bureau during the time period of 2000–2017. Using the standard demographic analytical methods of public access population estimates, public health and migration data, significant differences are found. Most significant differences are found in case of the migration between Census Regions. Additionally, the paper examines the effect of the Great Recession, which was peaking during the years 2007–2009, on the population development. Especially the fertility characteristics seem to be affected by this event. Keywords: population development, USA, regional differences, economic recession
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Naxera 1.78 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Martin Naxera 500 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Naxera 116 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Naxera 132 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. 229 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D. 378 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 153 kB