velikost textu

Reducing Complexity of AI in Open-World Games by Combining Search-based and Reactive Techniques

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reducing Complexity of AI in Open-World Games by Combining Search-based and Reactive Techniques
Název v češtině:
Snižování komplexity umělé inteligence ve hrách s otevřeným světem pomocí kombinace reaktivních a prohledávacích technik
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martin Černý
Školitel:
Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
Oponenti:
Prof. Frank Dignum
Mgr. Martin Pilát, Ph.D.
Konzultanti:
Mgr. Jakub Gemrot
Mgr. Michal Bída
Id práce:
127190
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Program studia:
Informatika (P1801)
Obor studia:
Teoretická informatika (4I1)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
umělá inteligence, počítačové hry, výběr akce, reaktivní rozhodování, prohledávání
Klíčová slova v angličtině:
artificial intelligence, computer games, action selection, reactive reasoning, search
Abstrakt:
Hry s otevřeným světem jsou žánrem počítačových her, který hráčům nabízí vysokou míru volnosti pro ovlivňování herního světa. Tato volnost znatelně komplikuje tvorbu umělé inteligence pro tento druh her. V této práci představujeme tři nové techniky, které umožňuji omezit různé druhy komplexity, které vyvstávají při implementaci umělé inteligence pro hry s otevřeným světem. Vyvinuli jsme tzv. behaviorální objekty („behavior objects“) jako nadstavbu nad často používanými chytrými objekty („smart objects“) objekty, navrhli jsme a implementovali metodu pro specifikaci chování z globálního pohledu založenou na splňování omezujících podmínek a ukázali jsme, že techniky prohledávání s protivníkem mohou nahradit složité reaktivní rozhodování v případech, kde je potřeba vzít v úvahu velké množství parametrů. Tyto obecné techniky byly implementovány a vyhodnoceny v prostředí kompletní hry Kingdom Come:Deliverance. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Open-world computer games present the players with a large degree of freedom to interact with the virtual environment. The increased player freedom makes open-world games a challenging domain for artificial intelligence. In this thesis we present three novel techniques to handle various types of complexity inherent in developing artificial intelligence for open-world games. We developed behavior objects that extend the well-known concept of smart objects and help in structuring codebase for reactive reasoning, we propose and implement constraint satisfaction techniques to specify behavior from a global viewpoint and we have shown how adversarial search techniques can mitigate the need for complex reactive decision mechanisms when a large number of parameters has to be taken into account. The general techniques are implemented and evaluated in the context of a complete open-world game Kingdom Come: Deliverance. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Černý 4.39 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Martin Černý 682.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Černý 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Černý 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Cyril Brom, Ph.D. 191 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Frank Dignum 41 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Pilát, Ph.D. 50 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Tomáš Dvořák, CSc. 97 kB