velikost textu

Česká a evropská právní úprava mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Česká a evropská právní úprava mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
Název v angličtině:
Czech and European legislation concerning mutual assistance for the recovery of claims relating to taxes, duties and other measures
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jana Volková
Vedoucí:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Id práce:
127100
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
24. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Evropská unie, Mezinárodní vymáhání, Dožadující stát, Dožádaný stát, Žádost o vymáhání (informace, doručení nebo předběžná opatření)
Klíčová slova v angličtině:
European Union, International enforcement, Applicant autority, Requested autority, Request for recovery (information, notification or precautionary measures)
Abstrakt:
ABSTRAKT Mezinárodní vymáhání je souvislým procesem, který se dlouhodobě vyvíjí. Pomoc při mezinárodním vymáhání některých finančních pohledávek rozšiřuje možnosti státu vymáhat finanční pohledávky státu či územních samosprávných celků i mimo jeho teritoriální působnost. Chrání fiskální politiku státu a zajišťuje přísun finančních prostředků do státního rozpočtu. Pomoc při vymáhání je poskytována nejen v rámci práva vnitrostátního a mezi členskými státy Evropské unie i evropského, ale díky mezinárodním smlouvám, k jejichž ratifikaci dal parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, se tato pomoc nově rozšiřuje i za hranice Evropské unie a díky Konvenci OECD o správní spolupráci v daňové oblasti i na ostatní světové kontinenty.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Mutual assistance for the recovery of claims relating to taxes, duties and other measures is a continuous process that has been developing over the long run. Mutual assistance for the recovery of some financial claims is another tool of the state to recover its financial claims or the claims of its regional self-government units, outside its territorially restricted jurisdiction. Cross-border recovery protects the state's fiscal policy and safeguards the supply of assets for the treasury. Assistance is provided not only under the national and the European laws governing disputes among EU member states but also outside the EU thanks to international treaties that have been ratified by the Parliament of the Czech Republic and that are now binding for the country, and thanks to the OECD Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters that provides for assistance across the continents.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jana Volková 1.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jana Volková 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jana Volková 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 382 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 1.73 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 264 kB