text size

Estetické postoje Rafaela Kubelíka ve světle mnichovských pramenů

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Estetické postoje Rafaela Kubelíka ve světle mnichovských pramenů
Titile (in english):
Rafael Kubelík´s aesthetic preferences in the light of the Munich sources
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Nikol Kraftová
Supervisor:
prof. PhDr. Marta Ottlová
Opponent:
prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Thesis Id:
127063
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Musicology (21-UHV)
Study programm:
Theory and History of Art and Culture (N8109)
Study branch:
Musicology (HV)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
23/06/2014
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Rafael Kubelík, Jan Kubelík, Gustav Mahler, Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu, estetika, dramaturgie, interpretace, dirigování, orchestrální hudba, vokální hudba, opera, frázování, orální historie
Keywords:
Rafael Kubelík, Jan Kubelík, Gustav Mahler, Bavarian Radio Symphony Orchestra, Munich, aesthetics of music, dramaturgy, interpretation, conducting, orchestral music, vocal music, opera, phrasing, oral history
Abstract (in czech):
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o estetických názorech dirigenta Rafaela Kubelíka na základěpramenůpřístupnýchvmnichovskýcharchivníchaprovozovacíchinstitucícha za pomoci výpovědí pamětníků, kteří působili v Symfonickém orchestru Bavorského rozhlasuv obdobíKubelíkovyspolupráces tímtotělesem.Práceobsahujekomentovaný přehled repertoáru prováděného Kubelíkem v abonentních řadách BRSO, který v kombinaci s výpověďmi Kubelíka a ve srovnání s programem hostujících dirigentů poukazuje na Kubelíkovu dramaturgickou činnost a na jeho případné hudební preference. Prezentován je i Kubelíkův vztah a interpretační přístup k opeře a jeho představa o procesu inscenační realizace. Další kapitoly poukazují na Kubelíkovy dirigentské kvality a na jeho specifické interpretační požadavky. Zařazen je také životopisRafaelaKubelíkaařadavzpomínekpamětníků,kterédoplňujícelkovýobrazo Kubelíkověosobnosti.
Abstract:
Abstract: This dissertation deals with the aesthetic opinions of conductor Rafael Kubelík as evidenced in the materials available in archives and cultural institutions in Munich as well as in therecollections ofBavarian Radio Symphony Orchestra members from the time of Kubelík’s direction of that ensemble. The study includes an overview with commentary of the repertoire performed by Kubelík in subscription concerts by the Bavarian Radio Symphony Orchestra, which along with Kubelík’s comments and in comparison with the programme of other guest conductors indicates Kubelík’s programmingactivitiesandprobablyhismusicalpreferences.Thisstudyalsodiscusses Kubelík’s interestinoperaand hisideas on itsstagingand production.Otherchapters deal with Kubelík’s qualities as a conductor and the specific demands he made on his performers. It also includes a curriculum vitae of Rafael Kubelík and a number of recollectionsbypeoplewhoknewhim,allofwhichservetofillouttheoverallpictureof Kubelík’spersonality.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Nikol Kraftová 3.16 MB
Download Abstract in czech Bc. Nikol Kraftová 29 kB
Download Abstract in english Bc. Nikol Kraftová 29 kB
Download Supervisor's review prof. PhDr. Marta Ottlová 43 kB
Download Opponent's review prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. 198 kB
Download Defence's report doc. PhDr. David Eben, Ph.D. 152 kB