velikost textu

Estetické postoje Rafaela Kubelíka ve světle mnichovských pramenů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Estetické postoje Rafaela Kubelíka ve světle mnichovských pramenů
Název v angličtině:
Rafael Kubelík´s aesthetic preferences in the light of the Munich sources
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Nikol Kraftová
Vedoucí:
prof. PhDr. Marta Ottlová
Oponent:
prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Id práce:
127063
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hudební vědy (21-UHV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Hudební věda (HV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rafael Kubelík, Jan Kubelík, Gustav Mahler, Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu, estetika, dramaturgie, interpretace, dirigování, orchestrální hudba, vokální hudba, opera, frázování, orální historie
Klíčová slova v angličtině:
Rafael Kubelík, Jan Kubelík, Gustav Mahler, Bavarian Radio Symphony Orchestra, Munich, aesthetics of music, dramaturgy, interpretation, conducting, orchestral music, vocal music, opera, phrasing, oral history
Abstrakt:
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o estetických názorech dirigenta Rafaela Kubelíka na základěpramenůpřístupnýchvmnichovskýcharchivníchaprovozovacíchinstitucícha za pomoci výpovědí pamětníků, kteří působili v Symfonickém orchestru Bavorského rozhlasuv obdobíKubelíkovyspolupráces tímtotělesem.Práceobsahujekomentovaný přehled repertoáru prováděného Kubelíkem v abonentních řadách BRSO, který v kombinaci s výpověďmi Kubelíka a ve srovnání s programem hostujících dirigentů poukazuje na Kubelíkovu dramaturgickou činnost a na jeho případné hudební preference. Prezentován je i Kubelíkův vztah a interpretační přístup k opeře a jeho představa o procesu inscenační realizace. Další kapitoly poukazují na Kubelíkovy dirigentské kvality a na jeho specifické interpretační požadavky. Zařazen je také životopisRafaelaKubelíkaařadavzpomínekpamětníků,kterédoplňujícelkovýobrazo Kubelíkověosobnosti.
Abstract v angličtině:
Abstract: This dissertation deals with the aesthetic opinions of conductor Rafael Kubelík as evidenced in the materials available in archives and cultural institutions in Munich as well as in therecollections ofBavarian Radio Symphony Orchestra members from the time of Kubelík’s direction of that ensemble. The study includes an overview with commentary of the repertoire performed by Kubelík in subscription concerts by the Bavarian Radio Symphony Orchestra, which along with Kubelík’s comments and in comparison with the programme of other guest conductors indicates Kubelík’s programmingactivitiesandprobablyhismusicalpreferences.Thisstudyalsodiscusses Kubelík’s interestinoperaand hisideas on itsstagingand production.Otherchapters deal with Kubelík’s qualities as a conductor and the specific demands he made on his performers. It also includes a curriculum vitae of Rafael Kubelík and a number of recollectionsbypeoplewhoknewhim,allofwhichservetofillouttheoverallpictureof Kubelík’spersonality.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nikol Kraftová 3.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Nikol Kraftová 29 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Nikol Kraftová 29 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Marta Ottlová 43 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. 198 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. David Eben, Ph.D. 152 kB