velikost textu

České pivovarnictví a jeho kartelizace 1869-1918

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
České pivovarnictví a jeho kartelizace 1869-1918
Název v angličtině:
Czech breweries a their cartelisation 1869-1918
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Mgr. Kateřina Rozinková
Oponenti:
prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.
Id práce:
127048
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie (HIS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
29. 11. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
České pivo, kartelizace, modernizace, pivovary, podnikatelské strategie
Klíčová slova v angličtině:
Breweries, Business Strategies, Cartelization, Czech Beer, Modernization
Abstrakt:
Rigorózní práce se snaží postihnout základní faktory formující vývoj pivovarnictví na našem území v letech 1869-1918 především ve vztahu k procesu kartelizace oboru. Činí tak pomocí analýzy fungování tří podniků, které představují tři odlišné cesty k pivovarskému velkopodnikání. Analyzovány jsou především mechanismy fungování podniku, organizace prodeje, technologická úroveň a především právě zapojení do procesu kartelizace. Kartelizaci je věnován rovněž závěrečný oddíl práce, který formuluje jednak specifika pivovarské kartelizace a její důležitost pro vývoj oboru ve sledovaném období.
Abstract v angličtině:
This thesis aims to capture the fundamental factors of development of Czech breweries and their cartelization in period 1869 - 1918. It analyzes three big companies, which represent specific ways of organization. It analyzes especially the mechanisms of their business and financial results, technological level, organization of sales and cooperation in cartels. Cartels are discussed separately and mentioned is their importance for the development of the field in the period.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Kateřina Rozinková 896 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Kateřina Rozinková 33 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Kateřina Rozinková 30 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. 70 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. 69 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 20 kB