velikost textu

Exekuce prodejem nemovitosti po novele exekučního řádu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Exekuce prodejem nemovitosti po novele exekučního řádu
Název v angličtině:
Distraint by sale of property after the amendment to the Code of Distraint Procedure
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Eva Zwiefelhoferová
Oponenti:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
126989
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
14. 10. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
soudní exekutor, exekuce, dražba
Klíčová slova v angličtině:
court distrainer, distraint, auction
Abstrakt:
12 Abstrakt – abstract Tato rigorózní práce se zabývá dražbou prováděnou soudním exekutorem v exekučním řízení po novele zákona č. 120/2001 Sb, o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). V práci je kladen důraz na jednotlivé fáze exekuce prováděné prodejem nemovitosti a to konkrétně ocenění nemovitosti, dražba nemovitosti a rozvrhové jednání se zaměřením na úkony soudního exekutora v jednotlivých fázích. Práce se též zaměřuje na problematiku zástavních práv, včetně exekutorského zástavního práva, jako nového institutu The thesis addresses the auction of property performed by a court distrainer in a distraint proceedings after the amendment to Act No. 120/2001 Coll., on court distrainers and distraining activities (hereinafter the “Code of Distraint Procedure”). The thesis places emphasis on the individual phases of distraint by sale of property, specifically appraisal of the property, auction of the property and proceedings regarding distribution of the proceeds, focusing on the actions of the court distrainer in the individual phases. The thesis also focuses on the issue of rights of lien, including the distrainer’s right of lien, a new institute.
Abstract v angličtině:
12 Abstrakt – abstract Tato rigorózní práce se zabývá dražbou prováděnou soudním exekutorem v exekučním řízení po novele zákona č. 120/2001 Sb, o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). V práci je kladen důraz na jednotlivé fáze exekuce prováděné prodejem nemovitosti a to konkrétně ocenění nemovitosti, dražba nemovitosti a rozvrhové jednání se zaměřením na úkony soudního exekutora v jednotlivých fázích. Práce se též zaměřuje na problematiku zástavních práv, včetně exekutorského zástavního práva, jako nového institutu The thesis addresses the auction of property performed by a court distrainer in a distraint proceedings after the amendment to Act No. 120/2001 Coll., on court distrainers and distraining activities (hereinafter the “Code of Distraint Procedure”). The thesis places emphasis on the individual phases of distraint by sale of property, specifically appraisal of the property, auction of the property and proceedings regarding distribution of the proceeds, focusing on the actions of the court distrainer in the individual phases. The thesis also focuses on the issue of rights of lien, including the distrainer’s right of lien, a new institute.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Zwiefelhoferová 976 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Zwiefelhoferová 15 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Zwiefelhoferová 15 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 39 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 156 kB