text size

Manželství a jeho zánik

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Manželství a jeho zánik
Titile (in english):
Marriage and its dissolution
Type:
Rigorosum thesis
Author:
JUDr. Michaela Ryslová
Opponents:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Thesis Id:
126980
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Civil Law (22-KOP)
Study programm:
Právo a právní věda (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
12/03/2013
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
manželství, rozvod
Keywords:
marriage, divorce
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Předmětem mé rigorózní práce je „manželství a jeho zánik“. V první kapitole své studie vymezuji základní pojmy, a to manželství a rodinu, které jsou nezbytné pro další výklad. V druhé kapitole se zaměřuji na zánik manželství smrtí a prohlášením manžela za mrtvého. Třetí kapitolu věnuji obecným otázkám rozvodu, které jsou společné pro všechny tři varianty rozvodu, historickému vývoji a dále řízení o rozvod z pohledu OSŘ. Čtvrtou kapitolu jsem zaměřila na rozvod dle ustanovení § 24 odst. 1 ZR. Stěžejní a hlavní část své práce jsem zaměřila na postavení nezletilých dětí při rozvodu. V šesté kapitole jsem pozornost zaměřila na rozvod manželství dle ustanovení § 24a ZR. Největší díl této kapitoly věnuji smlouvám dle ustanovení § 24a odst. 1 ZR. Poslední část své práce uzavírám rozvodem dle ustanovení § 24b ZR. Ve své práci porovnávám minulou, současnou a budoucí právní úpravu.
Abstract:
ABSTRACT The subject of my thesis is “The marriage and its dissolution". In the first chapter of my essay I deal with define the basic concepts, marriage and family that are necessary for further interpretation. In the second chapter I deal with dissolution of marriage by death and declaration of death. The third chapter is focused on general questions of divorce which are common for three variation of divorce. I also write about historical development and mention procedural aspects. In the fourth chapter I deal with divorce according to § 24 paragraph 1 Act of family. The principal and major part of my work is focused on the status of minor children during divorce. The sixth chapter I focused on the divorce according to § 24a Act of family. The largest part I deal with contract according to § 24a paragraph 1 Act of family. Last part of my work desserts on the divorce according to § 24b Act of family. I compare past, current and future legislation.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis JUDr. Michaela Ryslová 1.09 MB
Download Attachment to the thesis JUDr. Michaela Ryslová 247 kB
Download Abstract in czech JUDr. Michaela Ryslová 68 kB
Download Abstract in english JUDr. Michaela Ryslová 137 kB
Download Opponent's review doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 25 kB
Download Opponent's review doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 90 kB
Download Defence's report 278 kB