velikost textu

Pouť v centru kulturologického zkoumání: Analýza poutí Camino de Santiago a Shikoku Henro

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pouť v centru kulturologického zkoumání: Analýza poutí Camino de Santiago a Shikoku Henro
Název v angličtině:
Pillgrimage in the spotlight of Culturological research: Analysis of Camino de Santiago and Shikoku Henro pilgrimage
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Tomáš Gavlas
Oponenti:
PhDr. Miloslav Lapka, CSc.
PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Id práce:
126932
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (M8109)
Obor studia:
Kulturologie (KULT)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
20. 11. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt V roce 2010 absolvovalo poutní trasu Camino de Santiago přibližně 272.000 lidí. Přitom dvacet let zpět to bylo jen asi 5.000 lidí. Proč? To je ústřední otázka, která nás provází celou touto prací a je jejím ústředním tématem. Při cestě za odpovědí musíme co nejlépe vymezit rozměr kulturního schématu této vzkříšené poutní trasy. Analýza probíhá vzhledem k těžké uchopitelnosti tématu ve více rovinách. Nahlédneme do roviny symbolického rozměru putování a jeho proměn napříč lidskými dějinami. Budeme sledovat nit vývoje od období stádní osamělosti až po model současného nezávislého cestování. Krátce se zastavíme také u vymezení moderního nomáda. V druhé části pojednáme o lidském vztahu ke krajině a cestám. Pohybovat se budeme podél lidské schopnosti strukturovat prostor. Zamyšlení zakončíme pojednáním o funkci a umění chůze. Ve třetí části se naše kroky stočí směrem k Santiagu de Compostela. Projdeme si čtyři známé dálkové poutí trasy vedoucí k hrobu Svatého Jakuba. Pokusím se přiblížit jejich socio-kulturní prostředí, historické souvislosti a krajiné dispozice. Poté si představíme závěry dotazníkového šetření analyzující povědomí veřejnosti o svatojakubské pouti. Poslední kapitola se zabývá nejvýznamnější Japonskou poutní trasou Shikoku Henro, kterou jsem si dovolil postavit do konstrastu právě s Evropským Caminem. Tato exkurze nám ukáže podobné, ale i odlišné prvky na dvou světových poutích. Použitá metoda snoubí bohaté využití odborné i cestopisné literatury a zúčastněného pozorování na samotné pouti v letech 2007 a 2010. Pouť si vysloužila v současnosti místo, které stojí ve středu veřejného zájmu. Její legitimita je nabyta přirozenou lidskou potřebou a odráží tak stav lidské společnosti.
Abstract v angličtině:
Abstract In 2010 almost 272.000 pilgrims completed Camino de Santiago. Even though, it was just about 5.000 pilgrims 20years ago. Why? Thats the fundamental question and main theme of this diploma work. Seeking the answers, we need to specify cultural pattern of Camino de Santiago. As the topic is quite wide the analysis needs to be done on several theoretical levels. First of all, we are going to take a look at the dimension of pilgrimage throughout the human history. We will follow its evolution from nomad way of life to todays phenomenon of independent travelling. The character of modern nomad will be also defined. The aim of the second part is to interpret human relation to sceneries and paths, human ability to structurize the space we live in and a short contemplation about the art of walking. Third part is about the Camino de Santiago pilgrimage. Major routes to Santiago de Compostela are described at this part, focusing on their cultural environment, historical context and landscape disposals. After that I will present the results of a small research I did about Camino de Santiago. In last chapter there will be short introduction to the Japan biggest pilgrimage : Shikoku Henro. And then I will compare both of them using key elements of each. Methodology mainly consists of reviewing relevant literature and participant observations made while making the pilgrimage in 2007 and 2010. Recently, the pilgrimage has gained a significant role in public interest as it has gained its legitimacy via natural human need and therefore reflects the condition of nowadays society.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Tomáš Gavlas 6.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Tomáš Gavlas 33 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Tomáš Gavlas 6 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miloslav Lapka, CSc. 107 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 151 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 95 kB