velikost textu

Edukační interakce učitel - žák pohledem učitele

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Edukační interakce učitel - žák pohledem učitele
Název v angličtině:
Educational interaction teacher-pupil from the teacher's point
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Pavla Majerová
Oponenti:
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
PhDr. Václav Mertin
Id práce:
126892
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
8. 11. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sociální interakce,pedagogická interakce,sociální komunikace,učitel, žák
Klíčová slova v angličtině:
social and pedagogical interaction,the social communication process, teacher, pupil
Abstrakt:
Anotace Rigorózní práce se zabývá autoevaluací edukační práce učitele, zjišťuje charakteristiky pedagogické interakce a komunikace na základní a střední škole, jak je reflektuje učitel. Přibližuje současné pojetí výchovy a vzdělávání, shrnuje nejdůležitější poznatky o sociální a pedagogické interakci. Popisuje proces sociální komunikace, zabývá se specifiky komunikace pedagogické, věnuje se socioprofesní roli učitele a vztahům mezi učiteli a žáky ve školním prostředí.
Abstract v angličtině:
Annotation This rigorous thesis deals with self-assessment of a teacher's educational work, it looks for characteristics of pedagogical interaction and communication at basic and secondary schools reflected by the teacher. It also introduces current concept of upbringing and education, summarizes the most important facts on social and pedagogical interaction. Further on, the thesis describes the social communication process, deals with particulars of pedagogical communication, with the socio- professional role of the teacher and with the relationships of teachers and pupils in the school environment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Pavla Majerová 947 kB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Pavla Majerová 188 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Pavla Majerová 14 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Pavla Majerová 5 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Václav Mertin 49 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 74 kB