velikost textu

Loutkář 1912-2012: 100 let nejstaršího odborného časopisu o loutkářství na světě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Loutkář 1912-2012: 100 let nejstaršího odborného časopisu o loutkářství na světě
Název v angličtině:
Puppeteer 1912-2012: 100 years of world's oldest periodical focused on puppetry
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Eva Bláhová
Vedoucí:
PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Oponent:
Mgr. Martin Sekera, Ph.D.
Id práce:
126785
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
22. 10. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Český loutkář, historie loutkářství, Jindřich Veselý, Loutkář, divadelní periodika, Jan Malík, UNIMA, Československý loutkář, české divadlo, Nina Malíková
Klíčová slova v angličtině:
Czech Puppeteer (Český loutkář), history of puppetry, Jindřich Veselý, Puppeteer (Loutkář), theatrical periodicals, Jan Malík, UNIMA, Czechoslovak Puppeteer (Československý loutkář), Czech theatre, Nina Malíková
Abstrakt:
Loutkář 1912–2012: 100 let nejstaršího odborného časopisu o loutkářství na světě Rigorózní práce Eva Bláhová Abstrakt Rigorózní práce popisuje vývoj časopisu Český loutkář, nejstaršího kontinuálně vydávaného odborného periodika se zaměřením na loutkářství na světě. V prvních třech kapitolách popisuje jeho proměny v letech 1912–1950 (tituly Český loutkář, Loutkář, Loutková scéna), v dalších dvou kapitolách rozpracovává jeho vývoj v období 1951– 2012 (tituly Československý loutkář, Loutkář). Na podkladovém materiálu zahrnujícím především veškeré vydané ročníky časopisu z let 1912–2012 sleduje jeho vývoj metodou historické analýzy, zasazuje jej do kontextu dění v loutkářství a odkazuje k relevantní odborné literatuře. Časopis založil v roce 1912 Jindřich Veseléý v Praze. V této době byl světovým unikátem. V letech 1914–1916 nevycházel, jeho nástupníkem se v roce 1917 stal Loutkář, jenž se nadále věnoval teorii i praxi loutkářství. Až v roce 1940 jej nahradila Loutková scéna, záhy přerušená a znovu vydávaná až po válce (1945– 1950). Tehdy se musela přizpůsobit novým ideologickým požadavkům, důraz byl kladen na funkci loutkového divadla jako výchovného prvku. Nástupnický Československý loutkář (1951–1992) se již plně soustředil na otázky ideologické, nicméně si přesto zachoval svou odbornou úroveň. Od roku 1993 se časopis opět jmenuje Loutkář. V roce 2012 vychází 6krát ročně, stále se soustředí na propagaci kvalit loutkového divadla mezi odbornou i laickou veřejností a je živou kronikou českého loutkářství.
Abstract v angličtině:
Puppeteer 1912–2012: 100 Years of World's Oldest Periodical Focused on Puppetry Rigorous Thesis Eva Bláhová Abstract The thesis focuses on the history of Czech Puppeteer (Český loutkář), the world’s oldest continuously published periodical about puppetry. The first three chapters deal with its transformations between 1912 and 1950, the two following chapters describe in detail its existence from 1951 until 2012. The resource material consisting primarily of all volumes of the magazine served as the basis for historical analysis. The text also puts the history of the magazine into context with the development of Czech puppetry and it includes references to relevant literature. The magazine was founded by Jindřich Veselý in 1912 in Prague. After a short break between 1914 and 1916, it continued as Puppeteer (Loutkář), publishing articles about all aspects of puppetry. In 1940, it was replaced by Puppet Theatre (Loutková scéna). But Puppet Theatre was soon cancelled as well. After the war, the renewed Puppet Theatre (1945–1950) had to adapt to the new ideological demands and so it emphasized the role of puppets in education. From 1951 on, Czechoslovak Puppeteer (Československý loutkář, 1951–1992) focused fully on ideological issues, but it managed to maintain its professional qualities. Since 1993, the magazine has been coming out as Puppeteer (Loutkář). In 2012, it is published every two months, still promoting puppetry and its qualities among theatrical professionals and amateurs. It has become a credible chronicle of Czech puppetry.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Eva Bláhová 77.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Eva Bláhová 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Eva Bláhová 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Sekera, Ph.D. 46 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 262 kB