velikost textu

Mediálna reprezentácia bombardovania Kosova v roku 1999 v slovenských denníkoch

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mediálna reprezentácia bombardovania Kosova v roku 1999 v slovenských denníkoch
Název v angličtině:
Media Representation of the Bombing of Kosovo in 1999 in Slovak Newspapers
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Barbora Záhoráková
Vedoucí:
PhDr. Petr Šafařík
Oponent:
PhDr. Jan Šindelář
Id práce:
126584
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Teritoriální studia (MTSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mediálna reprezentácia, objektivita, denník SME, denník Slovenská republika, vojna v Kosove, NATO, Srbi, Albánci
Klíčová slova v angličtině:
media representation, objectivity, daily SME, daily Slovenská republika, the war in Kosovo, NATO, Serbs, Albanians
Abstrakt:
Abstrakt Bakalárska práca sa venuje mediálnemu pokrytiu operácie NATO v roku 1999 v bývalej Juhoslávii v slovenských denníkoch SME a Slovenská republika. Práca pomocou kvantitatívnej obsahovej analýzy a analýzy objektivity a jej porušovania skúma spravodajské texty denníkov od 25. 3. 1999 až do 23. 4. 1999, pričom sa snaží zistiť, či zvolené denníky informovali o bombardovaní Kosova objektívne. Bakalárska práca sa zaoberá samotným konfliktom medzi Srbmi a kosovskými Albáncami a leteckým zásahom NATO, charakterizuje funkciu médií a kritérium objektivity a zameriava sa aj na politickú situáciu na Slovensku v čase konfliktu. V ďalšej časti práca prechádza k analýze vybraných médií a zisťuje, že informovanie denníkov SME a Slovenská republika bolo nevyvážené a vykazovalo prvky politického stranenia.
Abstract v angličtině:
Abstract Bachelor´s thesis deals with media cover of NATO operation in 1999 in former Yugoslavia in Slovak journals SME and Slovak Republic. It examines news texts of journals from 25. 3. 1999 until 23. 4. 1999 by quantitative content analysis and analysis of objectivity and its violation. It tries to find out if mentioned journals informed about bombing of Kosovo objectively. Bachelor´s thesis concerns with the conflict among Serbs and Albanians and aerial intervention of NATO, it characterizes a function of media and criterion of objectivity. It focuses on the political situation in Slovakia at the time of conflict as well. In the next part it goes through the analysis of chosen media and finds out that informing of journals SME and Slovak Republic was not in balance and showed the political favor.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Barbora Záhoráková 1.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Barbora Záhoráková 146 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Barbora Záhoráková 63 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Šafařík 78 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Šindelář 153 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 120 kB