velikost textu

Kybernetická válka o bronzového vojáka. Analýza počítačových útoků na Estonsko na jaře roku 2007

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kybernetická válka o bronzového vojáka. Analýza počítačových útoků na Estonsko na jaře roku 2007
Název v angličtině:
Cyber war for the Bronze soldier. Analysis of the computer attacks on Estonia in the spring of 2007
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Zdeněk Plaček
Vedoucí:
doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Id práce:
126576
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Teritoriální studia (MTSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kybernetická válka, Estonsko, bronzový voják, ruská menšina, NATO, národní narativ.
Klíčová slova v angličtině:
Cyber war, Estonia, Bronze Soldier, Russian minority, NATO, national narrative.
Abstrakt:
Na konci dubna roku 2007 došlo k vážné politické krizi mezi Estonskem a Ruskou federací v souvislosti s přemístěním válečného památníku z centra Tallinnu na vojenský hřbitov na okraji města. Bezprostředně po přemístění bronzového vojáka – jak je památník označován – došlo k poměrně nezvyklým událostem, kdy řada serverů vládních úřadů, zpravodajských portálů a estonských bank začala být po síti napadána anonymními útočníky. Tento stav trval po dobu zhruba tří týdnů a byl mnohými označován za jakousi kybernetickou válku. Tato práce se formou případové studie snaží obsáhnout incident v jeho historických, politických i společenských aspektech a na základě získaných poznatků hledat odpověď nakolik je používání termínu „kybernetická válka“ v takovém případě opodstatněné. V závěru se přikláním k názoru, že události byly spíše jen dalším z projevů nacionálně orientovaných protestů a sporů o dějiny, které si pouze našly nový prostor k vyjádření. Přes řadu nepříjemností, které výpadky elektronických služeb způsobily obyvatelům Estonska, je používání válečné terminologie v tomto případně přehnané.
Abstract v angličtině:
At the end of April 2007 a serious crisis between Estonia and the Russian Federation broke out in relation to the relocation of a war memorial from Tallinn city centre to the military cemetery on the outskirts of the city. Immediately after the displacement of The Bronze Soldier statue some rather unusual events happened whereby a number of web servers used by government offices, news portals and Estonian banks were attacked by anonymous hackers. The situation lasted for approximately three weeks and many people related to it as a type of cyber war. This work’s ambition is, in the form of case study, to comprehend the incident in its historical, political and social aspects and on the bases of the lessons learned, to search for the answer to the question about how much the use of the term "cyber war" is justified in these circumstances. In the conclusion I incline to the opinion that the events were more likely just another manifestation of nationally oriented protests and disputes about history that were simply finding new space for their expression. Despite the many inconveniences that the failures of electronic services have caused to the people of Estonia, the use of war terminology in this case is rather exaggerated.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zdeněk Plaček 399 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zdeněk Plaček 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zdeněk Plaček 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 97 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 122 kB