velikost textu

Irán v ruské zahraniční politice za Putina:Je ruské chování vůči Iránu součástí širší zahraničně-politické strategie?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Irán v ruské zahraniční politice za Putina:Je ruské chování vůči Iránu součástí širší zahraničně-politické strategie?
Název v angličtině:
Iran in Putin´s foreign policy: Is Russian approach towards Iran part of broader Russian foreign policy strategy?
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Johana Typoltová
Vedoucí:
Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.
Id práce:
126551
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rusko, Írán, jaderný program, střední Asie, regionální bezpečnost, energetické zdroje.
Klíčová slova v angličtině:
Russia, Iran, nuclear programme, Central Asia, regional security, energy resources.
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se věnuje otázce postavení Íránu v ruské zahraniční politice mezi lety 2000 až 2011. Íránu bylo v posledních letech věnováno mnoho pozornosti kvůli jeho jadernému programu. Rusko je jedním ze států, které podpořily sankce Rady bezpečnosti OSN vůči Íránu. Zároveň však Rusko odmítlo podpořit jakékoliv další sankce a s Íránem udržovalo ekonomickou i strategickou spolupráci. Cílem práce je posoudit, zda se ruské chování vůči Íránu řídi podle ruských zahraničně-politických zájmů, jak jsou definované v oficiálních koncepcích zahraniční politiky, nebo pouze reaguje na chování Íránu či vývoj v mezinárodním společenství.
Abstract v angličtině:
Abstract Bachelor´s thesis is concerned with Iran´s position in Russian foreign policy from 2000 to 2011. Iran has been highly debated by international community in last decade, due to his controversial nuclear energy program. Russia supported sanctions imposed on Iran by UN Security Council. However, Russia refused to bolster any other kind of sanctions and maintained commercial and strategic cooperation with Iran. Main purpose of the thesis is to find out if Russia maintains its relations with Iran due to broader Russian interests, which were declared in Russian foreign policy concepts, or if Russian actions towards Iran are simply a response to Iranian behaviour and development in international affairs.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Johana Typoltová 742 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Johana Typoltová 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Johana Typoltová 32 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Karel Svoboda, Ph.D. 207 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 27 kB