velikost textu

Konflikt národních identit a jeho role v integraci Makedonie do EU

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Konflikt národních identit a jeho role v integraci Makedonie do EU
Název v angličtině:
The conflict of national identities and its role in the Macedonian integration to the EU
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Sabina Tučková
Vedoucí:
PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.
Oponent:
PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.
Id práce:
126550
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Makedonie, makedonští Albánci, etnické problémy, nacionalismus, identita, spor o název, integrace do EU
Klíčová slova v angličtině:
Macedonia, Macedonian Albanians, etnic disputes, nacionalism, identity, name dispute, integration to the EU
Abstrakt:
Bakalářská práce Konflikt národních identit a jeho role v integraci Makedonie do EU pojednává o aktuálním tématu členství jedné ze zemí západního Balkánu v EU a problematice jeho naplnění. Makedonie je v tomto ohledu specifická, protože její členství je bržděno zejména z důvodu řeckého nesouhlasu s názvem země a uznává zemi pod názvem Bývalá jugoslávská republika Makedonie (FYROM). Makedonci nebyli dlouho všeobecně uznáváni jako samostatný národ, protože mají jazyk a minulost podobnou s Bulhary. To má i dnes dopad na makedonskou identitu a komplikuje tak vztahy s početnou albánskou menšinou. Autorka si v práci odpovídá na otázku, zda EU v současné době opravdu chce přijmout Makedonii jako svého člena, a dochází k závěru, že v kontextu ekonomické krize teď není pro EU rozšiřování prioritou, jakkoli dříve nebo později je rozšíření o balkánský region přirozeným cílem, protože je součástí Evropy a tedy i EU a je nutné pro stabilizaci regionu a minimalizaci etnických problémů.
Abstract v angličtině:
Bachelor thesis Conflict of national identities and its role in the Macedonian integration to the EU describes a recent topic: One of the Western Balkan countries‘ membership in the EU and problems that it meets. In this regard, Macedonia is specific because its membership is blocked by Greek disagreement with name of the country. Greece accepts Macedonia under the name Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM). Because of its similar language and history with Bulgaria, Macedonians hadn’t been recognized as a unique nation for a long time. The fact that Macedonia wasn‘t accepted can still be seen in Macedonian identity and complicates the relations with large Albanian minority. The author in her thesis responds to a question whether the EU really wants to accept Macedonia as a member or not. The author concludes that in the case of the economic crisis, the enlargement is not the priority for the EU. However, sooner or later, expansion to the Balkan region will become a target. Macedonia is in Europe, which means that it naturally belongs to the EU. And the author thinks that the EU membership is necessary for the stabilization of the region and the minimalization of the ethnic disputes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Sabina Tučková 588 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Sabina Tučková 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Sabina Tučková 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc. 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D. 41 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 28 kB