velikost textu

Vliv izraelsko-palestinského konfliktu na činnost Unie pro Středomoří (2008-2011)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv izraelsko-palestinského konfliktu na činnost Unie pro Středomoří (2008-2011)
Název v angličtině:
The Impact of the Israeli - Palestinian conflict on the Union for the Mediterranean (2008-2011)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Zuzana Stuchlíková
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
Oponent:
Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.
Id práce:
126549
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra evropských studií (23-KZS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Unie pro Středomoří, izraelsko-palestinský konflikt, Euro-středomořské partnerství, Evropská politika sousedství, Barcelonský proces
Klíčová slova v angličtině:
Union for the Mediterranean, Israeli–Palestinian conflict, Euro-Mediterranean Partnership, European Neighbourhood Policy, Barcelona process
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce si klade za cíl analyzovat, proč a jakým způsobem došlo v důsledku eskalace izraelsko-palestinského konfliktu k zablokování činnosti Unie pro Středomoří. Ta měla prostřednictvím důrazu na pragmatickou spolupráci a spoluvlastnictví s partnerskými státy jižního Středomoří poskytnout nový impulz euro-středomořské spolupráci. Záhy se však ukázalo, že představuje ještě méně životaschopný koncept, než její předchůdci. V první části práce shrnuje historii středomořských integračních politik, Barcelonského procesu a Evropské politiky sousedství. Současně popisuje motivace a záměry jednotlivých aktérů – evropských států (resp. EU), zemí arabské severní Afriky a Izraele. Druhá část představuje Unii pro Středomoří a pomocí analýzy zakládajících smluv upozorňuje na slabá místa její organizační struktury. Třetí část potom analyzuje přímý vliv událostí izraelsko-palestinského konfliktu na činnost UpS a názorně ukazuje, jak se struktury Unie pro Středomoří nebyly schopné vyrovnat se vypjatými vztahy mezi arabskými státy a Izraelem.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis aims to analyze why and how did the Israeli-Palestinian conflict influence the Union for the Mediterranean in the first three years of its existence. The new organization was meant to provide a fresh impulse to the Euro-Mediterranean partnership, by focusing on pragmatic co-operation and newly introducing a concept of co-ownership and institutionalization. However, the initial thought of achieving the pragmatic cooperation through greater political engagement and visibility soon proved fatally wrong, with the Gaza war and its aftermaths. The first part briefly describes a history of EU policies towards Mediterranean, Barcelona Process and European Neighbourhood Policy. It also presents the attitude of all main actors – European states, Arab states and Israel – to the idea of regional cooperation in the Mediterranean. Second part introduces the Union for the Mediterranean and points out weak points of its structure, using the analysis of founding declarations from Paris and Marseille. The last, third chapter, uses the chronology of Israeli-Palestinian conflict to analyze its effects on the UfM structure. General conclusion of this thesis is that the structure, as agreed in 2008, was not able to deal with growing tensions between member states. On the contrary, it created a platform for the southern states to voice their dissatisfaction with the situation in Palestine.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Stuchlíková 1.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Stuchlíková 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Stuchlíková 113 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. 209 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 28 kB