velikost textu

Barack Obama a jeho snaha o omezení vlivu lobbistů a zájmových skupin na federální vládu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Barack Obama a jeho snaha o omezení vlivu lobbistů a zájmových skupin na federální vládu
Název v angličtině:
Barack Obama´s Efforts to Reduce the Influence of Lobbyists and Interests Groups on Federal Government
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martina Kršková
Vedoucí:
PhDr. et Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jana Sehnálková
Id práce:
126512
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
.Barack Obama, etická reforma, lobbismus, zájmové skupiny, Spojené státy americké
Klíčová slova v angličtině:
.Barack Obama, ethics reform, lobbying, interests groups, United States of America
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce Barack Obama a jeho snaha o omezení vlivu lobbistů a zájmových skupin na federální vládu se zabývá snahou Baracka Obamy omezit vliv lobbistů a zájmových skupin na fungování federální vlády. V práci je nejprve vysvětleno legislativní ukotvení lobbismu v souvislosti s Ústavou a jejím Prvním dodatkem tedy právem na svobodu slova. Následuje popis pokusů o regulaci lobbismu v 19. století až po první závažnou legislativní regulaci lobbismu na federální úrovni přijetím Zákona o regulaci lobbingu (Federal Regulation of Lobbying Act) v roce 1945. Práce se zaměřuje na Baracka Obamu a jeho projevy a iniciativy v souvislosti s omezením vlivu lobbistů na federální vládu. Není tedy opomenut Zákon o „poctivém vůdcovství a otevřené vládě“ (Honest Leadership and Open Government Act), kterého byl Obama velkým zastáncem během svého působení v Senátu ani První exekutivní nařízení (First Executive Order) po jeho nástupu do funkce prezidenta Spojených států amerických, kterým se pokusil uzavřít tzv. otočné dveře mezi vládou a soukromým sektorem. V závěru práce jsou osvětleny některé problematické body reformy a nastíněna možná řešení.
Abstract v angličtině:
Abstract Bachelor thesis Barack Obama´s Efforts to Reduce the Influence of Lobbyists and Interests Groups on Federal Government deals with Barack Obama efforts to reduce the influence of lobbyists and interests groups in regards with federal government rulings. First of all it explains that lobbying is protected by the First Amendment of the US Constitution which implies freedom of speech. Although lobbying has been regulated ever since the 19th century, the first important federal law was not enacted until 1945 when Federal Regulation of Lobbying Act came into force. The main part of the thesis concentrates on the person of Barack Obama and his actions and initiatives concerning federal lobbying regulations. During his term in US Senate was Obama leading person in promoting the Honest Leadership and Open Government Act of 2007. After that, on his first day as a president Obama signed First Executive Order which was supposed to close revolving door between the government and the private sector. In the last part, it analysis problematic parts of reform and gives possible solutions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Kršková 906 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Kršková 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Kršková 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. et Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D. 147 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Sehnálková 167 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 29 kB