text size

Možnosti násilného řešení krize komunistických režimů v roce 1989: Československo ve středoevropské perspektivě

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Možnosti násilného řešení krize komunistických režimů v roce 1989: Československo ve středoevropské perspektivě
Titile (in english):
Prospect of Violent Solution in the Crisis of the Communist Regimes in 1989: The Case of Czechoslovakia from the Central European Perspective
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Zuzana Netolická
Supervisor:
PhDr. Michal Kopeček, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D.
Thesis Id:
126511
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Department of Russian and East European Studies (23-KRVS)
Study programm:
History (B7105)
Study branch:
Contemporary History (HVK)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
19/06/2013
Defence result:
Good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Československo, revoluce 1989, Komunistická strana Československa, násilí v roce 1989
Keywords:
Czechoslovakia, revolution in 1989, The Communist Party of Czechoslovakia, violence in 1989
Abstract (in czech):
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá možností násilného řešení událostí v Československu v roce 1988 a 1989. Pro porovnání jsou nastíněny i události v celé střední Evropě, do které se v této práci počítá kromě Československa také Polsko, Maďarsko a NDR. Práce je rozdělena na dvě části. První má dvě kapitoly, ve kterých je popis událostí ve druhé polovině osmdesátých let ve střední Evropě. Ve druhé části práce je pak popsáno, jaké mocenské a stranické orgány se podílely na rozhodování o možných zásazích a kdo zásahy prováděl. V závěrečné kapitole jsou popsány tři hlavní faktory, které ovlivnily chod událostí v roce 1989. Hlavní zdroje práce jsou archivní materiály ze zasedání Ústředního výboru, sborníky Securitas imperii a rozhovory s vysoce postavenými komunisty té doby. Výsledkem práce je to, že možnost násilného řešení byla velmi malá, protože celou situaci ovlivňovalo několik na sebe navazujících faktorů.
Abstract:
Abstract The bachalor thesis deals with the prospects of violent solutions of the events in Czechoslovakia in 1988 and 1989. To compare, there are outlined the events in Central Europe, to that this work also counts, except Czechoslovakia, Poland, Hungary and GDR. The bachalor thesis is dividet into two parts. The first one has two chapters. In these is a description of the events in the second half of the eighties in Central Europe. In the second part of the thesis is described what kind power and party bodies were involved in deciding on possible interventions and who conducted actions. The final chapter explains three main factors that influences the course in 1989. The main sources of work are archival materials from the meeting of the Central Committee, collection Securitas imperii and interviews with senior communists. The result of work is that prospects of violent solution was very small, because the situations has influenced by several consequential factors.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Zuzana Netolická 398 kB
Download Abstract in czech Bc. Zuzana Netolická 58 kB
Download Abstract in english Bc. Zuzana Netolická 27 kB
Download Supervisor's review PhDr. Michal Kopeček, Ph.D. 35 kB
Download Opponent's review PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D. 141 kB
Download Defence's report 29 kB