text size

1962: Svět na pokraji katastrofy

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
1962: Svět na pokraji katastrofy
Titile (in english):
1962: The world on the brink of disaster
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Tereza Hejnová
Supervisor:
Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D.
Opponent:
Doc. PhDr. Miloš Calda
Thesis Id:
126506
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Department of North American Studies (23-KAS)
Study programm:
History (B7105)
Study branch:
Contemporary History (HVK)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
10/09/2013
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Sovětský svaz, USA, vyjednávání, rakety, ostrov, studená válka, řešení, blokáda
Keywords:
The Soviet Union, USA, negotiation, rockets, island, cold war, solution, blockade
Abstract (in czech):
Abstrakt Bakalářská práce 1962: Svět na pokraji katastrofy pojednává o několika perných dnech na konci října 1962 - o Karibské krizi. Karibská krize se stala jednou z nejhorších krizí období studené války a během ní stál svět opravdu na pokraji vypuknutí jaderného konfliktu. Práce se zaměřuje na problematiku řešení této krize, a to z americké strany. Představitelé Spojených států amerických stály v této době před nelehkým rozhodnutím - jakým způsobem docílit toho, aby byly rakety z Kuby staženy a zároveň neohrozit mír? Měli před sebou mnoho možností. A právě o tyty možnosti se zajímám. Snažím se rozebrat postup jejich uvažování, jak zvažovali rizika, jaké byly možnosti a k jakému závěru došli. Proč si vybrali právě blokádu ostrova? Jaké byly další návrhy? Toto jsou otázky, kterými se zabývám a na které se snažím nalézt odpověď. Možností měli mnoho a zahrnovaly i přímý vojenský útok na ostrov. Blokáda ostrova ovšem představovala nejmenší riziko vzniku konfliktu se Sovětským svazem.
Abstract:
Abstract Bachelor thesis "1962: The world on the brink of disaster" discusses several days at the end of October 1962 - the Caribbean crisis. Caribbean crisis has become one of the worst crises of the Cold War and during the crisis world was really on the verge of outbreak of nuclear war. The work focuses on addressing this crisis, from the American side. U.S. representatives were at this time dilemma - how to achieve that the missiles were withdrawn from Cuba while also maintaining peace? They had many options. And about how these options they are interested. I'm trying to break down the process of thinking, consider how risk what options were and what conclusions they reached. Why they chose a blockade of the island? What were other suggestions? These are questions with which they deal, and we're trying to find an answer. The possibilities were many and included a direct military attack on the island. The blockade of the island, however, represents the least risk of conflict with the Soviet Union.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Tereza Hejnová 374 kB
Download Abstract in czech Bc. Tereza Hejnová 46 kB
Download Abstract in english Bc. Tereza Hejnová 60 kB
Download Supervisor's review Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D. 105 kB
Download Opponent's review Doc. PhDr. Miloš Calda 143 kB
Download Defence's report 29 kB