velikost textu

Projekt Grand Paris Nikolase Sarkozyho

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Projekt Grand Paris Nikolase Sarkozyho
Název v angličtině:
Project Grand Paris of Nikolas Sarkozy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petra Filipi
Vedoucí:
Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. David Emler
Id práce:
126495
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra evropských studií (23-KZS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
.Grand Paris, Nicolas Sarkozy, pařížská samospráva, komunální volby, metropole, obec, správní politika, Grands travaux, Velké projekty
Klíčová slova v angličtině:
.Grand Paris, Nicolas Sarkozy, Paris administration, municipal elections, metropolis, municipality, administrative politics, Grands travaux
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce „Projekt Grand Paris Nicolase Sarkozyho“ pojednává o návrhu prezidenta na kompletní přestavbu Paříže, kterou Nicolas Sarkozy navázal na tradici Velkých projektů předchozích prezidentů republiky, kterými byly například pyramidy v Louvru či Centre Georges Pompidou. Hlavní část práce se zaměřuje na Sarkozyho vizi a motivaci k administrativní reorganizaci pařížského regionu, v rámci něhož se zasazoval o vytvoření centrálního řídícího orgánu, který dosud městu chyběl. Sleduje období od prvního Sarkozyho projevu z června roku 2007 týkajícího se Grand Paris až po odstoupení prezidenta v květnu roku 2012, přičemž pro zasazení celého projektu do kontextu aktuálního dění je nastíněna i nedávná historie snah o administrativní reorganizaci Paříže a současné rozložení politických sil v její samosprávě. Práce zkoumá zejména důvody, které ho k administrativnímu aspektu Grand Paris vedly, způsob, jakým chtěl změnu prosadit a vliv komunálních voleb v roce 2008 na následné směřování a strukturu celého projektu. Právě po těchto volbách, ve kterých většinu důležitých postů v regionu Ile-de-France obhájila levice, upustil Nicolas Sarkozy od myšlenky správní reorganizace tohoto území a projekt pokračoval již jen v omezeném rozsahu. Bakalářská práce využívá jak primární zdroje, a to zejména Sarkozyho veřejné projevy, tak sekundární zdroje, jakými jsou například odborné články a novinové zprávy.
Abstract v angličtině:
Abstract Thesis „Project Grand Paris of Nicolas Sarkozy“ deals with a plan of the French president to completely rebuild the city of Paris. Grand Paris continues in the legacy of „Grands travaux“, architectural projects of previous French presidents such as the Louvre Pyramids or the Pompidou Centre. The main part of the work is focused on Sarkozy´s vision of administrative reorganization of the Ile-de-France region which was supposed to create a new central administrative body that would comprise Paris and surrounding suburbs. It tracks the period from the first Sarkozy´s speech in June 2007 to his retirement in May 2012. In order to clarify the context of the whole project I will present the history of changes in the Paris administration which has led to Sarkozy´s initiative. This work will examine the reasons to start such initiative, suggested methods that would be used to implement desired changes and the impact of the 2008 municipal elections on the future form of Grand Paris. Once the left-wing parties won these elections, Sarkozy abandoned the whole idea of the administrative reorganization of the region and the project continued in a significantly limited form.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Filipi 1.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petra Filipi 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petra Filipi 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D. 35 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. David Emler 109 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 29 kB