velikost textu

Jan Kraus jako značka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jan Kraus jako značka
Název v angličtině:
Jan Kraus as a Brand
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tomáš Křešnička
Vedoucí:
PhDr. Petr Závozda
Oponent:
PhDr. Pavel Dolanský
Id práce:
126362
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Celebrita, marketingová komunikace, personal branding, celebrity endorsement, Kraus, značka, image, product placement, reklamní kampaň
Klíčová slova v angličtině:
Celebrity, marketing communication, personal branding, celebrity endorsement, Kraus, brand, image, product placement, advertising campaign
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce „Jan Kraus jako značka“ se zabývá problematikou pojetí celebrit jako marketingových značek a možnostmi jejich využití v marketingové komunikaci, nejprve v teoretické rovině, poté na konkrétním příkladu českého moderátora a herce Jana Krause. Úvodní část práce definuje celebritu a její společenskou roli v kontextu zkoumaného tématu a základně syntetizuje teoretické oblasti, které se k vytváření marketingových značek celebrit a jejich využívání v marketingové komunikaci vztahují. Poznatky z úvodní části práce jsou aplikovány při analýze konkrétního příkladu z českého prostředí. Práce na příkladu Jana Krause popisuje zejména marketingová témata personal branding a celebrity endorsement a jejich vliv na budování marketingové značky celebrity. Analyticky se tak zaměřuje například na integrovaná reklamní sdělení v televizním pořadu Show Jana Krause, společenský magazín KRAUS nebo reklamní kampaň značky minerálních vod Mattoni, ve které Jan Kraus účinkoval.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor´s thesis „Jan Kraus as a Brand“ discusses the issues of perceiving celebrities as brands and its use in marketing communication. First it will be discussed on the theoretical level and later applied to the example of Czech TV presenter and actor Jan Kraus. The introductory part of the paper formulates the definition of a celebrity and its role in today´s society. It describes and basically synthesizes the theoretical fields that are connected with creating celebrities as marketing brands and their use in marketing communication. The findings from the introductory part are used to analyze a specific example from the Czech territory. On the example of Jan Kraus the paper concerns in the marketing fields of personal branding and celebrity endorsement when building a personal marketing brand. Analytically it describes his advertising activities as a product placement in the TV show “Show Jana Krause”, the lifestyle magazine KRAUS and the advertising campaign for the mineral water brand Mattoni.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Křešnička 1.9 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tomáš Křešnička 185 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Křešnička 142 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Křešnička 135 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Závozda 43 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavel Dolanský 204 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 44 kB