text size

Tábory lidu v Čechách v 19. století

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Tábory lidu v Čechách v 19. století
Titile (in english):
Political mass public meetings in Bohemia in the 19th century
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Lubomír Kubíček
Supervisor:
prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.
Opponent:
doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
Thesis Id:
126300
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Economic and Social History (21-UHSD)
Study programm:
History (N7105)
Study branch:
History (HIS)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
27/01/2014
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Tábory lidu v Čechách, 19. století, Rakousko-uherské vyrovnání 1867
Keywords:
Political mass public meetings in Bohemia, 19th century, Austro-Hungarian Compromise of 1867
Abstract (in czech):
Abstrakt Práce zkoumá táborové hnutí v Čechách s bližším zaměřením na oblast Podkrkonoší. Seznamuje se základními událostmi, které předcházely táborovému hnutí nebo ho inspirovaly. Práce řeší především revoluci roku 1848, obnovení ústavního života v habsburské monarchii, prusko-rakouskou válku a rakousko-uherské vyrovnání. Hlavní zájem se soustředí, především, na atmosféru vybraných táborů lidu a životy obyvatel a státních úředníků v Hořicích během let 1868 - 1870. Práce pojednává i o průběhu táborového hnutí v Čechách a na Moravě a jeho vlivu na českou státoprávní politiku. Klíčová slova Prusko-rakouská válka Rakousko-uherské vyrovnání Tábory lidu Hořice v Podkrkonoší Fundamentální články 19. století
Abstract:
Abstract The work examines the political public mass meetings in Bohemia with specialization on Podkrkonoší. It informs about incidents, which had happened before political public mass meetings took place, or which inspired meetings. Thesis informs about main events as the Revolutions of 1848 in the Austrian Empire, the restoration constitutional life in the Austrian Empire, the Austro-Prussian War and the Austro-Hungarian Compromise of 1867. The main thesis purpose is the presentation of atmosphere of selected political mass meetings and the activities of local people and civil servants in Hořice during 1868 – 1870. Also, the work gives us basic information about political public mass meetings in Bohemia and Moravia and their influence on the Czech constitutional fight. Key word The Austro-Prussian War The Austro-Hungarian Compromise of 1867 The political public mass meetings Hořice The Fundamental articles of 1871 19th century
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Lubomír Kubíček 2.36 MB
Download Abstract in czech Mgr. Lubomír Kubíček 73 kB
Download Abstract in english Mgr. Lubomír Kubíček 76 kB
Download Supervisor's review prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. 66 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. 105 kB
Download Defence's report prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. 153 kB