velikost textu

Vývoj obchodovania so zemným plynom vo Velkej Británii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj obchodovania so zemným plynom vo Velkej Británii
Název v češtině:
Vývoj obchodování se zemním plynem ve Velké Británii
Název v angličtině:
The evolution of natural gas trading in Great Britain
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martin Zoller
Vedoucí:
PhDr. Jan Šír, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Váška
Id práce:
126293
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Veľká Británia, zemný plyn, liberalizácia, spotové obchodovanie, dlhodobé kontrakty
Klíčová slova v angličtině:
Great Britain, natural gas, liberalization, spot trading, long-term contracts
Abstrakt:
Abstrakt Bakalárska práca pojednáva o príčinách vzniku spotového obchodovania s plynom vo Veľkej Británii v období od roku 1986 do roku 1998. V úvode sú objasnené mechanizmy cenotvorby na trhu s plynom. V jej hlavnej časti je analýza príčin a samotný prechod od dlhodobých kontraktov k spotovému obchodovaniu vo Veľkej Británii. Práca mapuje legislatívny proces liberalizácie plynárenstva, politiky úradujúcich vlád a vnútorné a vonkajšie faktory. Vychádza pritom z tézy, že úspech procesu liberalizácie, ktorý umožnil prechod od obchodovania na báze dlhodobých kontraktov k vyspelému promptnému trhu, bol podmienený predovšetkým priaznivými podmienkami na strane ponuky a dopytu.
Abstract v angličtině:
Abstract Bachelor thesis discusses the causes of spot gas market development in the UK, covering the period from 1986 to 1998. The first chapter describes pricing mechanism in long-term contracts and spot market pricing. The second chapter traces the transition from long-term contracts to spot trading in the UK. The work maps the legislative process of gas market liberalization, policies of the incumbent government and internal and external factors. The thesis suggests that the success of the liberalization process, which enabled the transition from long-term contracts to an advanced spot market was primarily facilitated by favourable conditions on the supply and demand side.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Zoller 943 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Zoller 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Zoller 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Šír, Ph.D. 117 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Váška 233 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 29 kB