velikost textu

Srovnání mediálního obrazu islámu v německých a českých médiích: před a po vraždě Theo Van Gogha

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání mediálního obrazu islámu v německých a českých médiích: před a po vraždě Theo Van Gogha
Název v angličtině:
Comparison of media image of islam in german and czech media: before and after the murder of Then Van Gogh
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martina Kotasová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Pavel Suk
Oponent:
Markéta Štechová
Id práce:
126222
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mediální obraz, islám, Der Spiegel, Mladá fronta DNES, kvalitativní obsahová analýza, zakotvená teorie, vražda Theo van Gogha
Klíčová slova v angličtině:
media image, Islam, Der Spiegel, Mladá fronta DNES, qualitative content analysis, grounded theory, the assassination of Theo van Gogh
Abstrakt:
Abstrakt Práce srovnává mediální obraz islámu v německých a českých médiích před a po vraždě holandského režiséra Theo van Gogha. Ten byl 2. listopadu 2004 zavražděn mladým muslimem. Jeho vražda vyvolala v Nizozemsku vlnu násilností a v Německu obavy, protože zde žije početná turecká menšina a i další arabské minority. Podnětem pro tuto vraždu byl pravděpodobně van Goghův film, který zpochybňoval islámské stereotypy. Po této události se v západní Evropě rozpoutala debata o problémech integrace a imigrace. Práce je zaměřená na analýzu článků z německých a českých médií, konkrétně na periodika Der Spiegel a Mladou frontu DNES a používá kvalitativní obsahovou analýzu, konkrétně metodu zakotvené teorie. Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol. První kapitola je teoretická a věnuje se historii islámu v Německu a v České republice a druhá kapitola je empirická a je zde popsán vlastní výzkum.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis compares the media image of Islam in German and Czech media before and after the murder of the Dutch director Theo van Gogh. He was assassinated on 2 November 2004. His murderer was young Muslim Mohammed Bouyeri. Van Gogh’s murder caused the wave of violence in the Netherlands. In Germany it caused many concerns, because there is a large Turkish minority and other Arabic minorities. The impulse for the assassination was probably van Gogh’s film Submission, which questioned the Islam stereotypes and criticized the treatment of women. After his murder the political debate on the issues of integration and immigration arose in the Western Europe. This bachelor thesis analyzes articles from German and Czech media, namely from the weekly magazine Der Spiegel and from the journal Mladá fronta DNES and uses the qualitative content analysis and the method of the grounded theory. This thesis is divided into two main chapters.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Kotasová 1.57 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Martina Kotasová 59 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Kotasová 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Kotasová 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Pavel Suk 43 kB
Stáhnout Posudek oponenta Markéta Štechová 165 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 497 kB