velikost textu

Olympiáda v Berlíně v roce 1936 očima dobového českého a německého tisku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Olympiáda v Berlíně v roce 1936 očima dobového českého a německého tisku
Název v angličtině:
Olympics in berlin in 1936 thougth the eyes of czech and german newspapers
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Aneta Nevšímalová
Vedoucí:
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Kristina Šemberová
Id práce:
126175
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (Z)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
olympiáda, Berlín, nacizmus, antisemitismus, sport, Třetí říše, Owens, Hitler
Klíčová slova v angličtině:
olympics, Berlin, nacism, atisemitism, sport, Third Reich, Owens, Hitler
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce má čtenáři přiblížit rozdíl mezi českým a německým žurnalismem a způsobem informování o sportovních událostech během XI. olympiády v Berlíně v roce 1936. Tato olympiáda byla ve své novodobé historii jako první olympiáda použita k propagandistickým účelům. Práce srovnává v období od 31. 7. 1936 do 17. 8. 1936 tři česká významná periodika a to Lidové noviny, České slovo a Venkov s německými periodiky - Fehrbelliner Zeitung, Schwedter Tageblatt a Deutsch-Chinechische Zeitung. Větší důraz klade bakalářská práce na domácí tituly, na kterých ilustruje žurnalistiku, která pochází z demokratického prostředí. Rozdílné pojetí žurnalistiky Československa a Třetí říše zkoumá práce prostřednictvím deskripce a komparace vybraných článků, které se vždy týkají stejné události či tématu.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis aims to introduce the reader to the difference between Czech and German journalism and the manner of informing about sport events during the eleventh Olympic Games in Berlin in 1936. These Olympic Games were the first games in their modern history used for the purposes of propaganda. The thesis compares three significant Czech periodicals (Lidové noviny, České slovo and Venkov), with German ones - Fehrbelliner Zeitung, Schwedter Tageblatt a Deutsch- Chinechische Zeitung in the time period of 31st July 1936 to 17th August 1936. Emphasis is placed on the Czech titles, illustrating journalism coming from a democratic environment. Different approach to journalism in Czechoslovakia and Third Reich is examined using description and comparison of selected articles, always related to the same event or topic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Nevšímalová 729 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aneta Nevšímalová 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aneta Nevšímalová 38 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 95 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kristina Šemberová 200 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 57 kB