velikost textu

Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii a Ante Gotovina

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii a Ante Gotovina
Název v angličtině:
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia and Ante Gotovina
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Jiříčková
Vedoucí:
PhDr. Kateřina Králová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jan Šindelář
Id práce:
126131
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra evropských studií (23-KZS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii, Ante Gotovina, společný zločinný podnik, Chorvatsko
Klíčová slova v angličtině:
International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Ante Gotovina, joint criminal enterprise, Croatia
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zaměřuje na Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii a řeší otázku, jak jednotlivé chorvatské vlády v letech 1995 až 2005 s tímto mezinárodním tribunálem spolupracovaly, zejména ve věci vydávání obžalovaných Chorvatů k trestnímu stíhání. Zaměřuje se obzvláště na případ bývalého chorvatského generála Ante Gotoviny, který se stal nejvýše postaveným Chorvatem, který byl tímto tribunálem trestně stíhán. První kapitola je nástinem historického vývoje v Chorvatsku v letech 1990 až 1995 s důrazem na ozbrojený konflikt, který na území Chorvatska probíhal v letech 1991 až 1995 a během nějž byly spáchány zločiny, které se staly předmětem vyšetřování Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii. Další kapitola analyzuje tento tribunál coby mezinárodní soudní instituci. Na ni navazuje kapitola, ve které je srovnán postoj tří chorvatských vlád ke spolupráci s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii a nastíněny faktory, které měly na chorvatské vlády v tomto směru vliv. Poslední kapitola je právní analýzou soudního rozhodnutí v případě Ante Gotoviny, který byl v roce 2012 odvolacím senátem Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii zproštěn viny.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis focuses on the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia and deals with the issue of Croatian governments’ cooperation with the Tribunal in the period between 1995 and 2005. The cooperation consisted in the arrests of Croats who had been indicted by the Prosecutor of the Tribunal. It analyzes in particular the case of the former Croatian general Ante Gotovina who became the most senior Croat prosecuted by the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. The first chapter outlines the historical development in Croatia between 1990 and 1995. Special attention is given to the armed conflict which was taking place in Croatia in the years 1991 to 1995. During the armed conflict, the crimes which would later be investigated by the Tribunal were committed. The next chapter analyzes the International Tribunal for the Former Yugoslavia as an international judicial institution. It is followed by a chapter in which the approaches of three Croatian governments vis-a-vis the Tribunal are compared. The factors which shaped their decisions are analyzed here. The last chapter is a legal analysis of the judgment rendered in the case of Ante Gotovina who was acquitted by an Appeals Chamber of the Tribunal in 2012.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Jiříčková 1.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Jiříčková 15 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Jiříčková 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Kateřina Králová, Ph.D. 146 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Šindelář 285 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 31 kB