velikost textu

Omezování britské koloniální imigrace v padesátých letech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Omezování britské koloniální imigrace v padesátých letech
Název v angličtině:
Imposing Restrictions on Commonwealth Immigration: Britain in the fifties
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alexandra Filová
Vedoucí:
PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Lucie Gladišová
Id práce:
125982
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Velká Británie,poválečná imigrační politika, Commonwealth Immigrants Act 1962, omezení imigrace, dekolonalizace
Klíčová slova v angličtině:
Great Britain, postwar immigration policy, Commonwealth Immigrants Act 1962, restriction of immigration, decolonization,
Abstrakt:
Prudký nárůst imigrace z Commonwealthu do Británie začátkem padesátých let minulého století vedl k sérii debat o možnosti omezit tento jev legislativně. Abychom však mohli tyto debaty blíže zkoumat, je zapotřebí pochopit základní historické pozadí britské imigrační politiky. Proto samotné analýze předchází krátké shrnutí klíčových událostí do poloviny dvacátého století. V této časti je Británie vykreslena jakožto země dlouhodobě vstřícná vůči imigrantům ze svých kolonií. Nečekaně vysoký počet přistěhovalců, příchozích kolem poloviny minulého století, ale začal vzbuzovat obavy. Následně byly uplatněny kroky, sloužící k odrazení obyvatel Commonwealthu od imigrace ješte před vycestováním. Když tyto neoficiální opatření neposkytli žádané výsledky a veřejné mínění začalo být nakloněno legislativnímu zásahu, začal se ve vládě projednávat první zákon rušící právo všech občanů Commonwealthu na svobodný vstup do Británie.
Abstract v angličtině:
A steep rise in Commonwealth immigrants entering Britain during the first half of the fifties resulted in a series of debates concerning the possibility to limit this inflow by legislation. In order to be able to analyze these debates, it is necessary to understand the historical background of the whole issue. Therefore a short description of certain basic facts regarding immigration precedes the actual political analysis. This part shows Britain as a country traditionally opened to Commonwealth immigration. However, the unprecedented number of immigrants entering the country in the first post-war years raised concern. In reaction to this anxieties British overseas officers applied certain measures to deter local population from considering a trip to Britain. When the preventive actions did not yield satisfying results, the government applied legislative restrictions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alexandra Filová 698 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alexandra Filová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alexandra Filová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lucie Gladišová 93 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 579 kB