text size

Katolická církev a majetkové vyrovnání: Případová studie komunikace České biskupské konference

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Katolická církev a majetkové vyrovnání: Případová studie komunikace České biskupské konference
Titile (in english):
Catholic Church and the Property Settlement: Case Study of Czech Bishops´Conference Communication
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Václav Pláteník
Supervisor:
PhDr. Pavel Dolanský
Opponent:
PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD.
Thesis Id:
125978
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Department of Marketing Communication and Public Relations (23-KMKPR)
Study programm:
Media and Communications Studies (B7202)
Study branch:
Marketing Communications and Public Relations (MKPR)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
19/06/2013
Defence result:
Good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Katolická církev, majetkové vyrovnání, public relations, public affairs, strategická komunikace
Keywords:
Catholic Church, property settlement, public relations, public affairs, strategic communication
Abstract (in czech):
Abstrakt Cílem práce je popsat, jakým způsobem katolická církev komunikovala v souvislosti s majetkovým vyrovnáním mezi státem, církvemi a náboženskými společnostmi v České republice. V úvodu se práce soustředí na historickou genezi problému. V druhé části rozebírá organizační zajištění komunikace v rámci katolické církve a popisuje komunikační aktivity v rámci majetkového vyrovnání v letech 2007 a 2012 s důrazem na roky 2008 a 2012, kdy byla problematika vyrovnání předmětem jednání Parlamentu ČR. Ve třetí části se pak věnuje hodnocení a doporučeními.
Abstract:
Abstract This thesis aims to describe the communication activities of the Catholic Church in connection with the property settlement between the state and the church religion organizations in the Czech Republic. In the beginning thesis focuses on the historic genesis of the problem. In the second part it examines organization of communication of the Catholic Church a describes the communication activities within the property settlement in the years 2007 and 2012 with focus on years 2008 and 2012, when the topic was the agenda of Parliament of CR. The third part deals with evaluation and suggestions.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Václav Pláteník 2.66 MB
Download Abstract in czech Bc. Václav Pláteník 168 kB
Download Abstract in english Bc. Václav Pláteník 90 kB
Download Supervisor's review PhDr. Pavel Dolanský 205 kB
Download Opponent's review PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD. 206 kB
Download Defence's report 43 kB