velikost textu

Katolická církev a majetkové vyrovnání: Případová studie komunikace České biskupské konference

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Katolická církev a majetkové vyrovnání: Případová studie komunikace České biskupské konference
Název v angličtině:
Catholic Church and the Property Settlement: Case Study of Czech Bishops´Conference Communication
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Václav Pláteník
Vedoucí:
PhDr. Pavel Dolanský
Oponent:
PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD.
Id práce:
125978
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Katolická církev, majetkové vyrovnání, public relations, public affairs, strategická komunikace
Klíčová slova v angličtině:
Catholic Church, property settlement, public relations, public affairs, strategic communication
Abstrakt:
Abstrakt Cílem práce je popsat, jakým způsobem katolická církev komunikovala v souvislosti s majetkovým vyrovnáním mezi státem, církvemi a náboženskými společnostmi v České republice. V úvodu se práce soustředí na historickou genezi problému. V druhé části rozebírá organizační zajištění komunikace v rámci katolické církve a popisuje komunikační aktivity v rámci majetkového vyrovnání v letech 2007 a 2012 s důrazem na roky 2008 a 2012, kdy byla problematika vyrovnání předmětem jednání Parlamentu ČR. Ve třetí části se pak věnuje hodnocení a doporučeními.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis aims to describe the communication activities of the Catholic Church in connection with the property settlement between the state and the church religion organizations in the Czech Republic. In the beginning thesis focuses on the historic genesis of the problem. In the second part it examines organization of communication of the Catholic Church a describes the communication activities within the property settlement in the years 2007 and 2012 with focus on years 2008 and 2012, when the topic was the agenda of Parliament of CR. The third part deals with evaluation and suggestions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Václav Pláteník 2.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Václav Pláteník 168 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Václav Pláteník 90 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Pavel Dolanský 205 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD. 206 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 43 kB