velikost textu

Srpnová invaze sovětských vojsk v roce 1968 v Brně a reakce místních pořádkových složek, státní správy, médií a obyvatelstva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srpnová invaze sovětských vojsk v roce 1968 v Brně a reakce místních pořádkových složek, státní správy, médií a obyvatelstva
Název v angličtině:
The invasion of Soviet troops in 1968 in Brno and the reaction of local law enforcement agency, government, media and the general public
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Daniel Samek
Vedoucí:
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D.
Id práce:
125959
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Brno, 1968, Pražské jaro, Sovětský svaz, invaze, okupace
Klíčová slova v angličtině:
Brno, 1968, Prague Spring, Soviet Union, invasion, occupation
Abstrakt:
Bc. Daniel Samek Abstrakt Diplomová práce „Srpnová invaze sovětských vojsk v roce 1968 v Brně a reakce místních pořádkových složek, státní správy, médií a obyvatelstva“ si klade za cíl co nejkomplexněji a z více pohledů přiblížit průběh invaze a následnou okupaci Brna jednotkami Sovětského svazu. Klíčová slova : Brno, 1968, Pražské jaro, Sovětský svaz, invaze, okupace
Abstract v angličtině:
Bc. Daniel Samek Abstrakt The diploma thesis "The august invasion of Soviet troops in 1968 in Brno and the reaction of local law enforcement agency, government, media and general public" aims for more complex and multiple perspectives approach the invasion and the subsequent occupation of Brno with the units of Sowiet Union. Klíčová slova : Brno, 1968, Pražské jaro, Sovětský svaz, invaze, okupace
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Daniel Samek 1.67 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Daniel Samek 185.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Daniel Samek 30 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Daniel Samek 15 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 180 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D. 137 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 132 kB