velikost textu

Cestovní smlouva v českém a německém právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cestovní smlouva v českém a německém právu
Název v angličtině:
Travel contract under Czech and German Law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Zuzana Záhumenská
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Oponent:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
125955
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
16. 12. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
cestovní smlouva, spotřebitel, implementace evropských právních předpisů
Klíčová slova v angličtině:
travel contract, consumer, implementation of European legislation
Abstrakt:
Abstrakt Název práce: Cestovní smlouva v českém a německém právu Oblast práva: Občanské právo hmotné Cílem autorky této práce je pokusit se o teoretický rozbor výsledku implementace Směrnice 90/314/EHS v české právní úpravě, a to jak z formálního, tak materiálního hlediska, srovnat je s německou právní úpravou, na pozadí tohoto srovnání identifikovat případné nedostatky stávající právní úpravy cestovní smlouvy v OZ (včetně aktuálních nebo možných nežádoucích následků těchto nedostatků) a nabídnout zamyšlení nad jejich řešením. Hlavní část této práce je členěna do dvou kapitol. V první z nich autorka této práce podá výklad reálných souvislostí, na jejichž pozadí se pojednávaná právní úprava vyvíjela a vyvíjí a jež zavdaly důvody pro její kodifikaci. Vlastní výklad právní problematiky cestovní smlouvy je pak předmětem třetí, nejrozsáhlejší kapitoly této práce. 1
Abstract v angličtině:
Abstract Title of the thesis: Travel contract under Czech and German law Area of the law: Civil substantive law It is the aim of this author to provide a theoretical analysis concerning the outcomes and implementation of the EC-Directive 90/314 into Czech national law by examining the construction, the materiality, and the meaning of the directive; identifying any deficiencies of the current legal regulation on travel contracts in the Civil Code (including actual or possible undesirable consequences); and offering possible solutions. The main part of this thesis is divided into two chapters. The first chapter, entitled Chapter 2, presents the background of the current legal regulation and explains why it has become necessary to codify these rules. The second of the two chapters, entitled Chapter 3, comprehensively deals with the travel contract itself 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Zuzana Záhumenská 661 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Zuzana Záhumenská 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Zuzana Záhumenská 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 21 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 180 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 147 kB