velikost textu

Mezinárodní obchodní arbitráž

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mezinárodní obchodní arbitráž
Název v angličtině:
International commercial arbitration
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. David Řezníček
Vedoucí:
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Oponent:
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
Id práce:
125950
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
5. 11. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mezinárodní obchodní arbitráž, rozhodčí řízení,
Klíčová slova v angličtině:
International Commercial Arbitration, Arbitration,
Abstrakt:
ABSTRAKT Předmětem této rigorózní práce je mezinárodní obchodní arbitráž. Záměrem práce je popsat jednotlivé oblasti rozhodčího řízení v mezinárodního obchodu se zaměřením na postavení rozhodčího řízení v mezinárodním obchodu, kvalifikačních předpokladů rozhodců, rozhodčí doložky a průběh mezinárodních rozhodčích řízení. Rovněž jsou popsány i otázky rozhodného práva v mezinárodní obchodní arbitráži, Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů - Newyorská úmluva a Vzorový zákon UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráži.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The subject of this thesis is International Commercial Arbitration. The purpose of the thesis is to describe the fields of arbitration in international trade, especially the status of arbitration in international trade, qualifications of the arbitrators, the arbitration clause and the course of international arbitration. Further, this thesis concentrates on questions relating applicable law in international commercial arbitration, the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards - the "New York" Convention and the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. David Řezníček 991 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. David Řezníček 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. David Řezníček 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 25 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D. 198 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 165 kB