velikost textu

Marketingové aktivity sportovně-luxusních značek se zaměřením na analýzu kampaně Vist 2012/2013

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Marketingové aktivity sportovně-luxusních značek se zaměřením na analýzu kampaně Vist 2012/2013
Název v angličtině:
Marketing Activities of Sport-Luxury Brands with a Focus on Analysis of Vist 2012/2013 Campaign
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Andrea Pospíšilová
Vedoucí:
PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD.
Oponent:
PhDr. Nora Dolanská, MBA
Id práce:
125933
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Marketing sportovně-luxusních značek, lyžařská móda, životní styl, analýza vizuálů, positioning, identita značky, Vist, Maestri di Sci
Klíčová slova v angličtině:
Marketing of sport-luxury brands, ski wear, lifestyle, visual analysis, positioning, brand identity, Vist, Maestri di Sci
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce „Marketingové aktivity sportovně-luxusních značek se zaměřením na analýzu kampaně Vist 2012/2013“ pojednává o problematice marketingové komunikace a pozice na trhu vybraných pěti sportovně-luxusních značek se zaměřením na kampaň Mestri di Sci značky Vist pro sezónu 2012/2013. V první polovině této práce je vymezen pojem sportovně-luxusní značka, na jehož základě je vybrán vzorek pěti lyžařských značek (Bogner, Descente, Sportalm, Vist a Kjus), které nejdříve projdou analýzou positioningu v rámci segmentů luxus, sport, lifestyle, a poté deskripcí a vzájemnou komparací aplikovaných marketingových aktivit. Druhá polovina práce se orientuje na kampaň Maestri di Sci značky Vist. Vizuální rovinu projektu podrobím detailnímu rozboru založenému na sémiotické analýze. Následně jsou představeny také předešlé kampaně značky Vist a vizuální charakter konkurenčních lyžařských značek, přičemž obě tyto sféry budou podrobeny komparaci s kampaní Maestri di Sci.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor’s thesis “Marketing Activities of Sport-Luxury Brands with a Focus on Analysis of Vist 2012/2013 Campaign” discusses the problems of marketing communication and the positions on the market of five selected sport-luxury brands with the concentration on the campaign Mestri di Sci of the brand Vist for the season 2012/2013. The term “sport-luxury brand” is delimited in the first half of the thesis and the sample of five ski brands (Bogner, Descente, Sportalm, Vist and Kjus) is chosen on its basis. These brands will at first undergo the analysis of the positioning within segments of luxury, sport, lifestyle and then they will undergo the description and mutual comparison of the applied marketing activities. The other half of the thesis is concerned with the campaign Maestri di Sci of the brand Vist. The visual aspect of the project will undergo an elaborate analysis founded on a semiotic analysis. Subsequently, the previous campaigns of the brand Vist are introduced as well as a visual characteristic of the rival ski brands, and at the same time both these realms will submit a comparison with the campaign Maestri di Sci.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Andrea Pospíšilová 4.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Andrea Pospíšilová 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Andrea Pospíšilová 67 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD. 205 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Nora Dolanská, MBA 98 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 49 kB