velikost textu

Gamifikace v online marketingu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Gamifikace v online marketingu
Název v angličtině:
Gamification in Online Marketing
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Vojtěch Pohůnek
Vedoucí:
Mgr. Eva Máchová
Oponent:
Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
Id práce:
125932
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Gamifikace, online marketing, herní mechaniky, game design, typologie hráčů, internet, Foursquare, GL Extra
Klíčová slova v angličtině:
Gamification, online marketing, game mechanics, game design, player types, internet, Foursquare, GL Extra
Abstrakt:
Gamifikace je v současnosti jeden z nejrychleji rostoucích trendů v marketingu. Zabývá se problematikou přilákání nových zákazníků a udržení si stávajících za pomoci zavádění herních mechanik a principů do neherního prostředí. Gamifikace není jen současný trendový pojem. Podle analytické firmy Gartner bude mít do roku 2014 každá větší společnost gamifikačního konzultanta, kterému bude přikládána stejná váha, jako v současnosti expertům na nová média a sociální sítě. Tato bakalářská práce se bude zaměřovat na gamifikaci směrem k webu, webovým službám a online marketingu. Klade si za cíl jednak vyložit samotný pojem gamifikace a přiblížit základní herní mechanismy aplikovatelné v prostředí internetu, ale zároveň i popsat a zhodnotit praktické příklady užití gamifikace směrem k online marketingu.
Abstract v angličtině:
Gamification is right now one of the fastest rising trends in marketing. It focuses on gaining new customers and keeping current ones by bringing game mechanics and game principles to non-gaming environment. Gamification however isn’t just a buzzword. Gartner says that by 2014 every bigger company will have its gamification consultant, who should be as important as social media experts are now. This thesis is focusing on gamification towards web, web services and online marketing. It serves not only as an academic introduction to the term itself, but also shows how to apply game mechanics on the Internet. It also describes and evaluates real life examples of gamification in online marketing.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vojtěch Pohůnek 5.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vojtěch Pohůnek 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vojtěch Pohůnek 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Eva Máchová 135 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D. 203 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 25 kB