velikost textu

Proměna hlavní zpravodajské relace ČT Události v roce 2012

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proměna hlavní zpravodajské relace ČT Události v roce 2012
Název v angličtině:
Changing of the main news programme of czech television "udalosti" in year 2012
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lenka Nechvátalová
Vedoucí:
PhDr. Václav Moravec, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Milan Šmíd
Id práce:
125861
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (Z)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Česká televize, Události, proměna Událostí, hlavní zpravodajská relace, moderátoři, studio, sledovanost, zpravodajství, žurnalistické žánry.
Klíčová slova v angličtině:
Czech Television, the change of Události, main news programme, news presenters, studio, project, televison ratings, news, journalism genres.
Abstrakt:
Abstract The idea of this thesis is to describe the transformation of Události – the main news programme on Czech TV under leadership of new general manager Petr Dvořák. I will describe the changes of the content and form of Události and I will write also about preparing of the changes, their realization and their conserving in the year 2012. This tesis offers a comprehensive point of view on Události as well as it sets the news into context of Czech environment and compares their form with foreign news programmes. It also points out some trends determined by the world news leaders and provides tips on enriching the Czech TV news programme. The end of this work consists of a comparison of the old programme with the new one. It also evaluates how successful the transfromation was based on the data about its viewers and expert crititicism.
Abstract v angličtině:
Abstrakt Předmětem práce je popsat proměnu, kterou hlavní zpravodajská relace České televize Události prošla po nástupu nového vedení generálního ředitele Petra Dvořáka. Text se bude soustředit na popsání změn z hlediska obsahu i formy. Zaměří se na také na používání jednotlivých žurnalistických žánrů, které je možné v televizním zpravodajství uplatnit. Cílem je nabídnout komplexní pohled na Události, zasadit je do kontextu českého mediálního prostředí a zároveň porovnat jejich podobu se zahraničními zpravodajskými relacemi. Práce má poukázat na trendy, které určují světové zpravodajské špičky a které mají potenciál obohatit české televizní zpravodajství. Závěr bude věnován srovnání staré a nové relace Události a vyhodnocení, zda byla její proměna úspěšná. K tomu poslouží data o postupném vývoji sledovanosti a ohlasy z řad odborné veřejnosti na novou podobu pořadu.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Nechvátalová 1.2 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lenka Nechvátalová 681 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Nechvátalová 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Nechvátalová 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Václav Moravec, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Milan Šmíd 195 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 61 kB