velikost textu

Marketingové aktivity módnej značky Pietro Filipi v rokoch 2010-2012

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Marketingové aktivity módnej značky Pietro Filipi v rokoch 2010-2012
Název v angličtině:
Marketing Acitivities of Pietro Filipi Fashion Brand in years 2010-2012
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Jančová
Vedoucí:
PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD.
Oponent:
PhDr. Tereza Klabíková Rábová
Id práce:
125836
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Pietro filipi, módny marketing, marketingová komunikácia, česká značka, identita značky, prémiová značka, vlajková predajňa
Klíčová slova v angličtině:
Pietro filipi, fashion marketing, marketing communication, czech brand, brand identity, premium brand, flagship store
Abstrakt:
Abstrakt Bakalárska práca „Marketingové aktivity módnej značky Pietro Filipi v rokoch 2010-2012“ sa zaoberá popisom a analýzou pôsobenia a komunikácie značky pietro filipi na trhu v Českej republike. Tieto aktivity sú v bakalárskej práci spracované na základe princípov marketingu módnych značiek a brandingu. V prvej časti práce je popísaná situácia na trhu v ČR, stratifikácia domácich a zahraničných značiek, a špecifiká jednotlivých segmentov módy. V ďalšej časti je spracovaná priama domáca a zahraničná konkurencia zo segmentu prémiových značiek strednej kategórie, jej marketingová komunikácia a aktivity. Druhá polovica práce sa venuje deskripcii a analýze histórie pietro filipi, produktovým radám, cieľovej skupine a špecifickým marketingovým aktivitám značky. Realizované dotazníkové šetrenie v mieste predaja poukazuje na nedostatky značky v komunikácii so zákazníkmi a na jej nejasnú identitu.
Abstract v angličtině:
Abstract The goal of this diploma thesis „Marketing Activities of Pietro Filipi Fashion Brand in years 2010-2012“ is to describe and analyze activities and communication of pietro filipi brand on the market of the Czech republic. In this diploma thesis following activities are showcased based on the principles of fashion marketing and branding. The first part of the thesis describes situation on the Czech market, stratification of domestic and foreign brands and general segmentation of fashion brands. The next part deals with the specific segment of medium premium brands, its direct domestic and foreign competition in this segment, marketing communication and activities of these brands. The second part describes and analyzes history of pietro filipi, product portfolio, target group and specific marketing activities of this brand. Questionnaire survey in the end of the thesis indicates weaknesses in brand communication with customers and its ambiguous identity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Jančová 4.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Jančová 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Jančová 66 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD. 205 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tereza Klabíková Rábová 43 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 51 kB